Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 12. 04. 2024 08:23
  • Rozvoj

Sdílet článek

Liberecký kraj jako místo, kde se daří pracovat s potenciálem mladých lidí? Nedávno završený program Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (NAKAP) přinesl do vzdělávacího systému regionu inovativní myšlenky a přístupy, zaměřil se na podporu nadaných nebo prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Nyní na jeho aktivity navazuje projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje III, zaměřuje se na podporu nadání a hledá další témata vhodná k uchopení.  
 

Díky spolupráci Libereckého kraje, Agentury regionálního rozvoje a metodičky nadání Evy Duškové i ve formě systematického mapování nadaných dětí a pravidelného setkávání platformy pro rozvoj lidského potenciálu regionu. „Kognitivně nadaní se vyznačují nadprůměrným potenciálem, výraznou kreativitou a silnou vnitřní motivací. Často vybočují z kolektivu a je proto dobré znát specifika jejich potřeb,“ říká Dušková a dodává, že jsou pak vysoce platnými členy společnosti, podnikateli a inovátory hledajícími nové cesty a řešení. 

Na půdě Agentury regionálního rozvoje se pak pravidelně schází širší platforma odborníků ve vzdělávání k diskuzi nad tématy podpory lidského potenciálu regionu. „Liberecký kraj i celé Česko musí být připravené na změny, které nám přináší současná turbulentní doba. Technologie jsou jedním z výrazných hybatelů změn, na které se chceme zaměřit. A pokud máme být do budoucna silní v technologiích, potřebujeme k tomu nadané mladé lidi,“ říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. 

Cílem je vytvoření iniciativy prostupující napříč vzdělávacími organizacemi, podporující mladé lidi i pedagogy ze zdrojů projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje III. Primárně se nyní odborníci z platformy zaměřují na osvětu v oblasti podpory nadání na základních a středních školách. Diskutuje se i o dalších tématech, jakými jsou: příprava budoucích učitelů na jejich povolání, znalost a využití diferencované výuky na základních školách, identifikace nadaných dětí v mateřských školách, jejich diagnostika na základních a středních školách a jejich úspěch na středních školách. 

Liberecký kraj se svou pestrou tradicí sklářského, textilního i strojírenského průmyslu, s etablovanou univerzitou, pestrým společenským i kulturním životem a s možnostmi vyžití v čisté přírodě má rozhodně potenciál stát se magnetem pro nadané a perspektivní mladé lidi i dospělé. Je v zájmu celé společnosti, aby dostali maximální šanci dosahovat svého plného potenciálu. 

logolink

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky