Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj hospodaří s přebytkem

Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 14. 05. 2014 10:48
  • Ekonomika
  • Rozvoj

Sdílet článek

Liberecký kraj v návaznosti na uzavření účetních knih a zpracování účetních závěrek za rok 2013 vykázal přebytek hospodaření běžného účetního období ve výši 293.083,72 tis. Kč.

Youtube video

V souladu s přijatými Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2013 byly v období 1. čtvrtletí 2014 prostřednictvím konkrétních rozpočtových opatření převedeny do rozpočtu kraje 2014 výdaje roku 2013 související s přechodem smluvních závazků kraje do roku 2014 nepokrytých rozpočtem kraje 2014 v úhrnné výši 33.227,15 tis. Kč.
Následně dalším rozpočtovým opatřením byla do rozpočtu kraje 2014 převedena vyšší tvorba daňových příjmů za rok 2013 v úhrnné výši 148.573,41 tis. Kč, a jeho prostřednictvím řešeno finanční krytí první části výdajových priorit resortů kraje nezahrnutých v rozpočtu kraje 2014.

Rada LK na svém úterním jednání odsouhlasila rozpočtové opatření, kdy se do rozpočtu Libereckého kraje 2014 převádí zbývající objem finančních prostředků z roku 2013 v úhrnné výši 111.283,16 tis. Kč. Tím se finančně pokrývá druhá část resortních výdajových priorit nezahrnutých v rozpočtu 2014, a současně se finančně naplňují vybrané resortní programy Dotačního fondu Libereckého kraje.

„Jestliže toto rozpočtové opatření schválí Zastupitelstvo LK na jednání 3. 6. 2014, bude dokončen proces převodů disponibilních finančních prostředků kraje z roku 2013 do rozpočtu kraje 2014,“ doplnil náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky