Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj i v roce 2016 podpoří mimořádné sportovní akce

23. 12. 2015

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 22. prosince schválilo podmínky Dotačního programu „Mimořádné sportovní akce“, kterým podpoří realizaci sportovních akcí nadregionálního významu v Libereckém kraji.

„V programu je připraveno 2,5 mil. Kč na sportovní akce celostátního a mezinárodního významu. Dotační program je vyhlášen od 23. prosince 2015, termín pro podávání žádostí je stanoven od 25. ledna 2016 do 12. února téhož roku,“ upozorňuje Alena Losová, členka rady kraje pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Žadatelé mohou získat na pořádanou akci v roce 2016 dotaci od 100 tis. Kč do 2,5 mil. Kč. Akce musí splňovat dvě povinná kritéria přijatelnosti - výdaje projektu musí být vyšší než 5 mil. Kč a je nutné, aby se jich aktivně zúčastnili závodníci alespoň ze 4 států u kolektivních sportů, nebo z 10 států u individuálních sportů. Mezi čtyři nepovinná kritéria, z nichž alespoň dvě je nutné splnit, patří minimální počet 100 aktivních závodníků, 5.000 diváků, trvání akce v minimální délce tří dnů a televizní přenos. Jednotlivé projekty bude následně hodnotit Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje 21. března 2016. O přidělení dotací vybraným žadatelům rozhodnou krajští zastupitelé na svém zasedání 26. dubna 2016.

Více informací a podmínky dotačního programu jsou uvedené na webových stránkách Libereckého kraje http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/dotacni-programy-prime-podpory-v-roce-2016.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624