Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj je zapojen do projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

23. 04. 2012

 

Liberecký kraj byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se aktivně zapojil jako jeden ze tří pilotních krajů (spolu s Pardubickým a Zlínským krajem) do právě probíhajícího projektu zaměřeného na metodickou podporu obcí s názvem „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Projekt je plánován na období let 2011–2014.

„Tento projekt má dva základní cíle. Prvním z cílů projektu je poskytnout metodickou pomoc obcím při plánování rozvoje prostřednictvím internetové aplikace pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí a prostřednictvím souvisejících vzdělávacích aktivit. Druhým cílem projektu je využít výsledky projektu jako podklad pro legislativní změny v oblasti strategického plánování (např. v rámci novely zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která se nyní připravuje), “ upřesnil Vít Příkaský, náměstek hejtmana LK pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Jedním z výchozích kroků celého projektu je analýza současného stavu plánování a řízení v obcích. Současný stav plánování v obcích je zjišťován pomocí dotazníkového šetření. První kolo dotazníkového šetření proběhlo na přelomu listopadu a prosince minulého roku. Po zpracování prvních výsledků Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo okruh otázek, a proto budou všechny obce našeho kraje v nejbližší době osloveny pracovníky odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a požádány o spolupráci při doplnění informací.

Podrobnější informace k projektu jsou k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/elektronicka-metodicka-podpora-tvorby-rozvojovych-dokumentu-obci

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588