Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj je zase o něco chytřejší

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 03. 04. 2024 14:18
  • Digitální úřad
  • Rozvoj

Sdílet článek

Liberecký kraj opět dokládá svůj zájem o využívání chytrých technologií a řešení dle nejnovější Výroční zprávy k akčnímu plánu „Chytřejší Liberecký kraj“. Tento dokument shrnuje úspěchy a pokroky dosažené v roce 2023 v rámci naplňování cílů koncepce zaměřené na moderní technologie, energetickou efektivnost a rozvoj digitální infrastruktury.

Mezi významné úspěchy patří:

  • Úspěšná soutěž „Liberec Ideathon 2023“, která podpořila rozvoj podnikavosti a sociální ekonomiky mezi studenty středních škol a TUL.
  • Dokončení statických posudků pro instalaci fotovoltaických elektráren na vybraných objektech, což umožní další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kraji.
  • Energetické audity a šetření s cílem zvýšit energetickou účinnost vzdělávacích institucí.
  • Zprovoznění nového parkovacího domu s inovativním řešením pro zadržování a využívání dešťové vody.
  • Spuštění digitálních služeb pro zefektivnění vnitřní administrativy krajského úřadu.
  • Spuštěno pilotní ověření Datového portálu Libereckého kraje (www.datalk.cz), který slouží jako centrální místo pro sběr a sdílení regionálních dat.
  • a další …

Projekt „Datový portál v Libereckém kraji“ byl navíc oceněn v soutěži Chytrá města 2023, což potvrzuje jeho význam a přínos pro veřejnost i odbornou komunitu.

Využívání chytrých technologií a přechod na alternativní zdroje energie jsou klíčové nejen pro ekologickou udržitelnost, ale také pro zvýšení bezpečnosti a odolnosti kraje v dnešním nejistém světě,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Jsme hrdí na to, čeho se nám v uplynulém roce podařilo dosáhnout, a dále budeme pracovat na tom, aby byl Liberecký kraj ještě chytřejší.

Pro další informace o koncepci „Chytřejší Liberecký kraj“ a aktuálních projektech mohou zájemci navštívit oficiální webové stránky www.kraj-lbc.cz/chytrejsi-kraj. O nejnovějších vývojích a novinkách se mohou též dozvědět v magazínu webu 1012plus.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky