Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj má licenci na napodobeninu horského hotelu a vysílače Ještěd

 Liberecký kraj má licenci na napodobeninu horského hotelu a vysílače Ještěd

[28695|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/jestedaxob_fe2bdafbfc.jpg]

27. 11. 2008
[id:7200|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje schválila smlouvu mezi hejtmanem a společností Atolin, s.r.o, jejímž jménem jedná Ivan Hubáček, jednatel firmy, o poskytnutí licence na zhotovení a užití napodobeniny Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd.

 Ve smlouvě se mimo jiné praví, že smluvní strany uzavírají tuto smlouvy proto, aby mohl nabyvatel oprávněně užít dílo dle níže popsaných podmínek za účelem propagace Libereckého kraje.

Nabyvatel je oprávněn užít dílo zhotovením trojrozměrné rozmnoženiny (napodobeniny) díla podle vyobrazení. Při zhotovení této rozmnoženiny (dále také „napodobeniny“) je nabyvatel povinen usilovat o přiměřeně věrné zobrazení díla nesnižující jeho hodnotu.

Nabyvatel se zavazuje, že napodobeninu díla zhotoví dle této specifikace:

- výška max. 5 m,

- průměr 3 m,

- materiál pláště – tvrzený polyuretan, povrchová úprava PU lak.

Nabyvatel je dále oprávněn vystavovat rozmnoženinu (napodobeninu) díla pouze za účelem propagace Libereckého kraje, např. při účasti kraje na veletrzích cestovního ruchu a jiných podobných aktivitách směřujících k prezentaci regionu, jako součást expozice Libereckého kraje. Jedná se také o veletrhy cestovního ruchu, které jsou součástí aktivit „Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje“, vždy jde  však výhradně pouze o veletrhy konané  na území České republiky.  Nabyvatel je rovněž za tímto účelem oprávněn vystavovat tuto rozmnoženinu ve svých prostorách.

Licence se poskytuje na dobu 8 let od uzavření této smlouvy a na tuto dobu je uzavřena i smlouva. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutí licence podle této smlouvy zaplatit poskytovateli odměnu ve výši 80 000-. Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302