Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj má plán odpadového hospodářství pro území kraje

22. 03. 2004
[id:1732|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Zpracování tohoto strategického dokumentu pro oblast nakládání s odpady probíhalo od podzimu roku 2002 a navázalo na závěry schválené Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje. Plán odpadového hospodářství byl schválen krajským zastupitelstvem tento týden . „Jsme prvním krajem v České republice, který má plán odpadového hospodářství kompletně zpracovaný a schválený,“  uvedl Radim Zika, člen rady kraje pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství. Od července roku 2003 probíhalo veřejné připomínkové řízení, plán byl připomínkován rovněž Ministerstvem životního prostředí. Bylo také zpracováno posouzení vlivu plánu odpadového hospodářství na životní prostředí. Závěry plánu respektují požadavky právních předpisů České republiky i Evropské unie a rovněž zásady stanovené v Plánu odpadového hospodářství České republiky. Závazná část tohoto strategického dokumentu bude vyhlášena jako obecně závazná vyhláška Libereckého kraje a stane se závazným podkladem pro všechny subjekty, které na území kraje s odpady nakládají.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320