Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj má v Bruselu vlastní příspěvek k agendě českého předsednictví v Radě EU

Liberecký kraj má v Bruselu vlastní příspěvek k agendě českého předsednictví v Radě EU

[29889|6f5ca5620ba3bc106880a5ffea9ca896|5|public/reditel/zastoupeni_brusel1_408124d990.jpg]

05. 02. 2009
[id:7473|autor:Bc. Fulková Andrea|email:andrea.fulkova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 332|mobil:|aktualizace:]

České předsednictví představuje pro kraje ČR jedinečnou příležitost pro jejich zviditelnění i prosazování jejich zájmů v EU. Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu proto společně s ostatními regionálními zastoupeními přichází s konceptem odborných seminářů, konferencí a doprovodných kulturních akcí nazvaným „Dny krajů České republiky v Bruselu“. Mezi únorovým a dubnovým plenárním zasedáním Výboru regionů se uskuteční série konferencí, několik výstav a koncert orchestru složeného z umělců tří zemí Euroregionu Nisa.

 

„Cílem „Dnů krajů České republiky“ je zdůraznit roli regionálních a místních orgánů v procesu utváření politiky EU. Protože evropské politiky mají největší reálný dopad na města a regiony, jejich zkušenosti, názory a návrhy mají mnohdy praktičtější a realističtější základ“, říká Pavel Branda, vedoucí Zastoupení LK v Bruselu.

„Díky dlouholeté zkušenosti regionu s implementací programů přeshraniční spolupráce a s jejich úspěšným naplňováním, se stalo naše zastoupení garantem největší celodenní evropské konference“, doplňuje Vít Příkaský, náměstek hejtmana, do jehož rezortu evropské dění patří. Zastoupení zajišťuje tedy nejen obsahovou náplň konference, ale i účast jednotlivých řečníků a celkovou organizaci konference. Při přípravě této velké akce zastoupení úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro regionální politiku, s Výborem regionů, předními evropskými poslanci i Asociací evropských hraničních regionů.  

 

K větší propagaci zmiňovaných aktivit regionálních zastoupení se zástupci krajů rozhodli po dobu českého předsednictví provozovat speciální společné internetové stránky „Dnů českých regionů v Bruselu“: www.czechreg.eu .
„Jedná se o ojedinělý projekt, jak svým rozsahem, tak i kvalitou poskytovaných informací. Na stránkách jsou prezentovány všechny konference, kulturní akce, představení krajů i jejich zastoupení. Každých čtrnáct dní je rovněž na cca 400 bruselských adres rozesílán informační Newsletter o akcích, které jednotlivá zastoupení buď pořádala, nebo v nejbližší době chystají. Zastoupení Libereckého kraje je hlavním koordinátorem webových stránek i rozesílání newletteru, říká Pavel Branda.

Hlavním bodem aktivit zastoupení však zůstává realizace konference „Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě“, která se bude konat v Bruselu, v sídle Výboru regionů, dne 31. března 2009. Dopolední zasedání konference se zaměří na roli podpory přeshraniční spolupráce v rámci kohezní politiky. Odpolední zasedání zase na využití Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) právě v přeshraniční spolupráci. Doprovodným programem konference bude koncert třístranného orchestru Europera jako konkrétní příklad spolupráce mladých hudebníků v Euroregionu Nisa pořádaný společně Libereckým kraje, Svobodným státem Sasko a Dolnoslezským vojvodstvím. Jedná se o největší kulturní akci uprostřed českého předsednictví. V bruselské Královské akademii vystoupí pro cca 500 lidí pod taktovkou dirigenta Miloše Krejčího 90 nejlepších žáků hudebních škol z Libereckého kraje, Saska i Dolního Slezska.      

 

Liberecký kraj se zapojuje i do ostatních akcí „Dnů českých regionů v Bruselu“:

  • Politika soudržnosti 2014+, 11. února 2009

Smyslem semináře je zdůraznit roli regionů v navrhování, schvalování a provádění politiky soudržnosti.

 

  • Building the bridge: regionální dimenze TEN –T,  24. února 2009

Seminář se zaměří na oblast dopravní infrastruktury, soustavu TEN-T a její napojování na regionální dopravní sítě.

 

  • Turismus a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví, 25. března 2009

Akce se stane platformou pro výměnu zkušeností s přijímáním, realizací a financováním politiky podpory podnikání v odvětví turismu a lázeňství. Jednotlivé kraje se budou také prezentovat na miniveletrhu cestovního ruchu organizovaného společně s agenturou CzechTourism.

 

  • Znalostní regiony a lisabonská strategie, 1. dubna 2009

Inovační potenciál je jednou ze silných stránek České republiky a kraje jsou díky podpoře Evropských společenství aktivními hráči v sektoru R&D.

  • Výstava „Dvacítky, generace nové Evropy“, 16. března – 21. dubna 2009

Generace nejmladších umělců byla vyzvána, aby připravila díla vyjadřující jejich představy o Evropě a o její cestě od roku 1989 k dnešku a na dalších dvacet let dopředu.

 

Více se o celém konceptu „Dnů českých regionů v Bruselu“ a dalších akcích připravovaných českými regiony dozvíte na webových stránkách www.czechreg.eu .

Bc. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 332