Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj našel dalšího partnera na polské straně

16. 11. 2017

Představitelé Lubušského vojvodství oslovili hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu s žádostí o spolupráci. Obě strany si slibují od těsnějšího partnerství především vzájemnou podporu v různých odvětvích, a to zejména v dopravě, podnikání či vzdělávání. Polská delegace přijela 8. listopadu 2017 do Liberce, aby kompetentní představitelé mohli prodiskutovat konkrétní témata.   

„Protože už jednoho partnera na polské straně máme, nechtěli jsme další vztahy rozvíjet a nabízeli jsme tomuto vojvodství Královéhradecký kraj. Během mé návštěvy v Zelené Hoře v srpnu tohoto roku v nás pan vicemaršálek Tadeusz Jędrzejczak, který nám vojvodství blíže představil, vzbudil zájem a zvědavost a my jsme se shodli, že najdeme společnou řeč,“ upřesnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ačkoliv spolu kraje nesousedí, našlo se využití především pro vzájemné kontakty v oblasti dopravy. „V rámci Euroregionu Nisa existuje již zavedená jízdenka Libnet, která zajišťuje cestujícím cenově výhodné spojení při využívání vlakových spojů v příhraniční oblasti tzv. Trojzemí. Dokážu si představit tarif rozšířit na železniční spoje, které sahají až do Lubušského vojvodství,“ doplnil Jaroslav Zámečník, jednatel české části Euroregionu Nisa. Kontakty na Lubušské vojvodství mohou pomoci při prosazování varianty železniční trasy přes Liberec do Polska. Tato cesta obhospodaří více osídlených území na polské straně.

Představitelé se shodli i v dalších oblastech, jako je například vzdělávání: „Liberecký kraj není zřizovatelem vysokých škol, ale dovedu si představit spolupráci s polskou stranou na úrovni odborného vzdělávání,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu. Velmi vítaná je rovněž účast Lubušského vojvodství na Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou. Účast Poláků na veletrhu cestovního ruchu umožní rozvíjet zejména výměnu zkušeností v rámci zahraniční spolupráce.

Dalším tématem k diskuzi byla oblast podnikání. Poláci kupříkladu přislíbili pomoc při zakládání podnikatelského inkubátoru. „V Libereckém kraji jsme nedávno založili první podnikatelský inkubátor, který zatím funguje na virtuální úrovni. Při výměně zkušeností v práci těchto důležitých podpůrných subjektů pro začínající podnikatele kraje již spolupracujeme se Svobodným státem Sasko v Německu a uvítáme i zkušenosti Lubušského vojvodství,“ prohlásila radní pro hospodářský rozvoj Radka Loučková Kotasová.

Dalším krokem bude stvrzení spolupráce podpisem společné dohody.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302