Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj navštívila delegace partnerského kantonu St. Gallen

16. 04. 2012

Hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD) přivítal v sídle Libereckého kraje v Liberci oficiální delegaci kantonu St. Gallen včele s ministrem kantonální vlády pro resort stavebnictví Willi Haagem. Jednání liberecké a švýcarské strany se konají pravidelně každé dva roky a jejich cílem je zhodnocení dosavadní spolupráce a výhled na další možné společné projekty.

„Po dvou letech přišel čas zhodnotit naši dosavadní spolupráci, která byla v tomto období financována z projektu Partnerství. Cílem tohoto setkání bylo také určit nová témata spolupráce našeho pevného partnerství pro následující období. Před dvěma lety se představitelé kantonu St. Gallen a Libereckého kraje shodli na pátém realizačním programu, který vyplývá a je v souladu s oficiálně uzavřenou dohodou mezi těmito partnery. Tento realizační program zahrnoval společné projekty v oblastech veřejné dopravy, zemědělství, úředního notářství, spolupráce obcí a knihoven, vzdělání a sportu a památkové péče. Jsem rád, že jsme mohli dnešní jednání uzavřít s konstatováním, že naplánované projekty a úkoly byly splněny a že nově připravená témata, ať už z oblasti územního plánování, vodstva, odpadového hospodářství či veřejné dopravy, budou přínosem pro všechny občany Libereckého kraje a kantonu St. Gallen. Navázali jsme tak na tradici dobré regionální spolupráce, která vznikla na podzim roku 2001 a která je historicky spjata s působením organizace Kooperace St. Gallen – Liberec Česká republika již od roku 1990,“ zhodnotil hejtman.

 

Členy švýcarské delegace byli také Ueli Strauss, Úřad pro územní rozvoj a geoinformace, rezort stavebnictví,             Heinz Meier, Úřad inženýrského stavitelství, oddělení vodstvo, rezort stavebnictví, Guido Schmid, Úřad pro životní prostředí, rezort stavebnictví, Heribert Hubatka, starosta obce St. Gallenkappel s chotí Elsbeth, Sarah Hauser, vedoucí Koordinačního místa pro vnější vztahy, státní kancelář, a Marietta Ochsner, referentka, Koordinační místo pro vnější vztahy, státní kancelář.

Za českou stranu se jednání dále zúčastnili Lidie Vajnerová (SOS), statutární náměstkyně hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vít Příkaský, náměstek hejtmana, rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Jaroslav Podzimek, člen rady kraje, rezort zemědělství a životního prostředí, (oba ČSSD), ředitel Krajského úřadu LK René Havlík, Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny Liberec a její kolegyně Dana Petrýdesová a  vedoucí odborů a oddělení KÚ LK.

 

Na dnešním jednání se obě strany dohodly na pokračování spolupráce v projektu Partnerství, a to konkrétně na realizaci knihovnické konference, která se uskuteční 9. - 12. května 2012 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Podle ředitelky knihovny Blanky Konvalinkové švýcarští lektoři seznámí během konference české knihovníky s podobou knihovnictví ve Švýcarsku i v St. Gallenu. Mezi další témata bude zařazeno například vzdělávání knihovníků. 

 

 

„Velký zájem projevili švýcarští hosté o krajskou databázi brownfields a o to, jak je s brownfieldy nakládáno a jaký je zájem o využití takovýchto komplexů,“ řekl Vít Příkaský s tím, že se Liberecký kraj s partnery ze St. Gallenu podělí o již získané zkušenosti s revitalizací těchto objektů.  

 

Dalším tématem pro budoucí spolupráci je problematika protipovodňových opatření.

 

„Liberecký kraj považuje za jednu z priorit realizaci protipovodňových opatření. Domluvili jsme se proto se  švýcarskými partnery na konkrétní výměně zkušeností týkajících se právě povodní a opatření proti nim. Jedná se například o majetkoprávní vztahy v případě stavby na soukromých pozemcích nebo předjednávání těchto staveb a jejich akceptace občany,“ doplnil radní Jaroslav Podzimek.

 

Po skončení jednání švýcarská delegace v doprovodu radního Jaroslava Podzimka navštívila Čističku odpadních vod v Liberci, kde jim ředitel oblastního závodu Teplice Ladislav Švec představil celý proces čištění odpadních vod a provedl je provozem. Delegace tak navázala na nedělní program, kdy v doprovodu náměstka hejtmana LK Víta Příkaského, radního Jaroslava Podzimka a ředitele Krajského úřadu LK René Havlíka navštívila firmy DETOA Albrechtice s.r.o., Kaipan, s.r.o., ve Smržovce  a Areál Penčín u Jablonce nad Nisou.

 

Delegace poté odcestovala do Prahy, kde je ještě dnes čeká návštěva švýcarské ambasády.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624