Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj ocení ve středu 28. března pedagogické pracovníky

22. 03. 2018

Krajský resort školství připravuje u příležitosti Dne učitelů každoroční oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Akce se uskuteční ve středu
28. března od 16:00 hodin v multimediálním sále krajského úřadu. Letos kraj obdržel celkem 45 nominací, přičemž Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost vybral 21 učitelů,
kteří budou během slavnostního odpoledne oceněni. Cenu jim předá náměstek hejtmana Petr Tulpa, který vede resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. V rámci kulturního programu vystoupí žáci z liberecké ZUŠ Jabloňová a děti z krajské mateřské školy.

Ceny budou předávány ve třech kategoriích:
Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji
Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost
Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji

Nominace do 16. února 2018 mohli podávat ředitelé škol, dále pedagogické kolektivy, školské rady, profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace, představitelé samosprávy kraje a obcí jako zřizovatelů škol i Česká školní inspekce.

Soutěž se letos koná po šestnácté a za dobu její existence bylo oceněno již 310 pedagogů.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624