Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj odstartoval projekt Implementace soustavy Natura 2000 v LK

27. 05. 2009
[id:8137|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj zahájil projekt Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji spolufinancovaný z fondů Evropské unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je realizace přípravných prací k zajištění ochrany 20 evropsky významných lokalit v Libereckém kraji. Na realizaci projektu získal Liberecký kraj dotaci 4,2 milionu korun.

Liberecký kraj zahájil projekt Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Náplní projektu je připravit k vyhlášení 20 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“). V průběhu projektu budou provedeny terénní průzkumy EVL s cílem získat podklady pro zpracování plánů péče o lokality. Po sběru dat v terénu proběhne kompilace získaných dat a vypracování návrhů plánů péče pro EVL a návrhů na vyhlášení těchto EVL jako zvláště chráněných území. Součástí projektu je dále bližší identifikace hranic EVL geodety. Do lokalit budou umístěny informační tabule, jejichž náplní bude informovat obyvatele i návštěvníky o předmětu ochrany, jeho biologii, jeho ochraně a příčinách ohrožení.

Na realizaci projektu získal Liberecký kraj dotaci 4,2 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Projekt potrvá do roku 2011 a v rámci stejné prioritní osy bude připraven další, navazující projekt, jehož účelem bude dokončení implementace evropsky významných lokalit do soustavy Natura 2000.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302