Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj opět ocení pedagogické pracovníky

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 23. 03. 2023 08:59
 • Školství

Sdílet článek

Po dvouleté pauze se znovu uskuteční tradiční oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení nacházejících se na území Libereckého kraje. Akce se koná u příležitosti připomenutí Dne učitelů. Již 19. ročník této události se začíná ve čtvrtek 30. března 2023 od 16 hodin v prostorách multimediálního sálu Libereckého kraje.

„Do 14. ledna 2023 bylo možné nominovat pedagogické pracovníky ze škol a školských zařízení, a to do tří kategorií, kterými jsou Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji, Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost a Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Jiří Čeřovský.

Vyhlašované kategorie:

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

Ocenění bude uděleno za:

 • výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci;
 • mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost;
 • významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti;
 • vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové a mezinárodní úrovni;
 • činnosti a aktivity naplňující cíle stanovené v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

Uvedené činnosti by se měly vztahovat k uplynulému období, tj. k roku 2022 nebo školnímu roku 2021/2022.

 

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ocenění bude uděleno za dlouhodobou a mimořádnou pedagogickou, výchovnou, tělovýchovnou a odbornou činnost ve školách a školských zařízeních nacházejících se na území dnešního Libereckého kraje, nebo vztahující se z větší části k tomuto kraji.

K ocenění mohou být navrženi pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Libereckého kraje.

 

III. kategorie - „Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji“

Ocenění osobnosti, které přímo aktivně nepůsobily ve školství, ale v rámci svého působení měly na vzdělávání, výchovu a rozvoj školství na místní nebo krajské úrovni výrazný vliv.

Navrhovateli mohou být:

 • ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy,
 • odborné a profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace,
 • zřizovatelé škol a školských zařízení, školské rady,
 • představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje, Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje,
 • Česká školní inspekce.

„Celkem bylo doručeno 42 nominací, ze kterých Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost vybral 21 oceněných,“ dodal Čeřovský.

Akce má svou tradici, poprvé se uskutečnila v roce 2003, probíhá vždy pod patronací radního pověřeného řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Za osmnáct let trvání akce bylo celkem oceněno 370 pedagogů.

V rejstříku vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je školských zařízeních nacházejících se na území Libereckého kraje celkem 445, z toho je 240 mateřských škol, 205 základních škol a 56 středních a vyšších odborných škol. Podle údajů k září 2022 v nich pracuje 8.533 pedagogických pracovníků, z toho 7.224 učitelů.

Kromě oceněných a jejich rodinných příslušníků jsou na slavnostní oceňování pozvání i navrhovatelé, zpravidla ředitelé škol, zřizovatelé škol (zástupci obcí a měst) a jejich doprovod. Dále radní Libereckého kraje, členové výboru či České školní inspekce.

Upomínkové předměty připravili žáci a studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Železném Brodě. Kulturní program zajišťují žáci ze Základní umělecké školy v Liberci, Frýdlantská ulice.

Zajímavosti o letošních oceněných:

 • zastoupeni jsou pedagogové ze všech částí kraje a všech typů škol (mateřská škola, učitelé ze základních škol, středních škol, gymnázií, základní umělecké školy) a v letošním roce poprvé vychovatel ze školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, jak zní ze zákona oficiální název dětského domova;
 • v kategorii Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost jsou tři pedagogové s délkou pedagogické praxe nad 50 let (52, 51 a 50 let);
 • v první kategorii Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji jsou dva ocenění – oba z gymnázia (Česká Lípa, Frýdlant) – u jednoho jde o zapojení do projektů a činností týkající se Evropské unie-projekt „Školy – vyslanci Evropského parlamentu“. Jako ocenění v této soutěži se žáci školy opakovaně vydávají na mise do institucí Evropské unie, u druhého si žáci pod jejím vedením vydobyli možnost reprezentovat jako jeden ze čtyř vybraných zástupců Českou republiku na mezinárodní přehlídce žákovských a studentských projektů Expo Science Asia (ESA) v Dubaji.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky