Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj podává druhou žádost do mimořádné výzvy Fondu solidarity EU na krytí škod na dopravní infrastruktuře vzniklé při povodních

18. 09. 2012

 

Ministerstvo financí ČR uspělo v loňském roce se žádostí do Fondu solidarity EU (dále též „FSEU“) na krytí škod způsobených povodní v srpnu 2010 na území Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

Příspěvek z FSEU je koncipován jako příspěvek veřejným rozpočtům použitelný pouze na nápravu bezprostředních škod způsobených povodní ze srpna 2010 na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostředky FSEU musí být použity pouze na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly kryty ze zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů a nebyly financovány ze státního rozpočtu. Příspěvek FSEU kryje 100 % oprávněného výdaje, není požadováno žádné spolufinancování.

Liberecký kraj počátkem letošního roku uplatnil v rámci I. výzvy FSEU náklady ve výši 38 874 163,05 Kč. Jednalo se o opravy pozemních komunikací v souvislosti s prvotním zprůjezdněním poškozených silnic, konkrétně o silnice II/290 v úseku Frýdlant - Bílý Potok, silnice II/592 Chrastava – Nová Ves, o stavební úpravy staticky narušených mostů po povodni 2010.

V dubnu letošního roku Liberecký kraj obdržel informaci, že uspěl se žádostí v plné výši a obdržel z FSEU finanční prostředky ve výši 38 874 163,05 Kč.

Vzhledem k tomu, že prostředky z FSEU nebyly v rámci České republiky vyčerpány, vypsalo Ministerstvo financí ČR mimořádnou výzvu FSEU s uznatelností nákladů na krytí škod způsobených povodní v srpnu 2010 do konce srpna roku 2012. Žádost je možné uplatnit nejpozději 20. 9. 2012.

Liberecký kraj uplatní další škody ve výši 16 274 643,14 Kč. Jedná se o uplatnění škod na mostech, které byly kompletně ukončeny do konce srpna letošního roku a splňují požadavky programu:

- Most přes Chotovický potok v Chotovicích ev.č. 26850-1

- Most přes potok v Kryštofově Údolí ev.č. 592-006

- Most přes potok Jeřici v Mníšku 2904-8

- Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-4 Rousínov

- Most přes potok v Jindřichovicích pod Smrkem

Podání žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje na červnovém zasedání.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588