Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj podpoří mateřská centra. Rozdělí dva miliony korun

06. 01. 2023

Dva miliony korun. Přesně takovou částkou podpoří Liberecký kraj činnost mateřských center v regionu prostřednictvím dotačního programu. O příspěvek mohou žádat zástupci mateřských center od 23. ledna do 10. února tohoto roku.

„Díky tomuto programu podpoří kraj základní činnost mateřských center – komunitní setkávání s různými programy, vzdělávání pracovníků center i jejich návštěvníků, přípravu a realizaci mezigeneračních programů i poradenství a konzultace. Chceme tyto organizace, kterých je v našem kraji celá řada, podpořit v jejich práci a v tom, co nabízí rodinám,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.  

O dotace mohou žádat mateřská a jinak nazývaná centra pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu, nebo obce, církve a náboženské společnosti, které centra pro rodiny provozují. Dotace lze využít na úhradu nákladů, které souvisí se základními činnostmi mateřských center – například na nákup materiálu a služeb nebo na osobní náklady, které vzniknou v období od 1. ledna do 31. prosince letošního roku.

Žádosti lze podávat různými způsoby. Bližší podrobnosti včetně potřebných formulářů jsou k nalezení na odkazu Regionální rozvoj | Dotace (kraj-lbc.cz). Žádosti lze konzultovat na  odboru regionálního rozvoje a evropských projektů; odpovědnou osobou je Eva Benešová; telefonní číslo je 485 226 678, e-mailová adresa eva.benesova@kraj-lbc.cz.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324