Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj podpoří projekt „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ částkou 15 mil. Kč

24. 11. 2015

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 24. listopadu schválilo poskytnutí dotace městu Jilemnice na realizaci projektu „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ v celkové výši 15 mil. Kč. Tato suma bude rozdělena do dvou etap - první etapou je rok 2015, kdy bude městu Jilemnice uvolněna dotace ve výši 5 mil. Kč, druhou část dotace město Jilemnice obdrží následující rok.

„V Jilemnici máme sportovní gymnázium zaměřené především na biatlon a lyžování, které jsou v Libereckém kraji jako doma. Bez vhodného areálu se nelze věnovat těmto sportům na plno, proto jeho vybudování chceme podporovat,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

Město zahájilo v roce 2015 realizaci projektu s názvem Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“, jenž by měl být ukončen v září 2016. Jedná se o výstavbu 1. etapy sportovního areálu, jehož součástí bude stavba sítě zpevněných komunikací v rozsahu 2,3 km s univerzálním využitím a biatlonové střelnice s celkem 20 střeleckými stavy. „Celkově bude stát 1. etapa 50 mil. Kč, kdy 20 mil. Kč schválilo na vybudování areálu město Jilemnice již v roce 2014 s tou podmínkou, že tato suma bude tvořit maximálně 50% celkové částky a financování bude vícezdrojové. I proto si velmi považujeme podpory Libereckého kraje,“ uvedla Jana Čechová, starostka Jilemnice.  

Majitelem areálu bude po jeho dokončení město Jilemnice, správcem pak Sportovní centrum Jilemnice, příspěvková organizace města Jilemnice. Areál místním obyvatelům, turistům a školám umožní volnočasové a sportovní aktivity a také poslouží k tréninkové činnosti místních sportovních oddílů, zejména Klubu biatlonu Jilemnice, ČKS SKI Jilemnice a pod ně spadajícím sportovním centrům mládeže. Areál bude vyjma střelnice volně přístupný celoročně 24 hodin denně.

V podpoře tohoto areálu vidíme přínos i pro zachování středního školství na Jilemnicku, areál totiž budou využívat i žáci Gymnázia a Střední odborné školy v Jilemnici, především pak z jeho sportovního zaměření. I v současné době je lokalita, i přes neuspokojivý stav, využívána veřejností pro sportovní účely - v zimě pro běh na lyžích, v létě pak pro cyklistiku a jízdu na kolečkových bruslích,“ říká k všestrannému využití areálu radní pověřená vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Alena Losová.

Podle záměru města Jilemnice by se na výstavbě areálu mělo kromě Libereckého kraje podílet i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624