Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj podpoří školní sport a tělovýchovu

02. 05. 2012

Liberecký kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 500 tisíc korun na program „Podpora školního sportu a tělovýchovy“. V rámci programu lze žádat do 1. června 2012 o dotaci na nákup sportovních potřeb určených k výuce tělesné výchovy a k organizaci sportovních aktivit pro žáky základních a středních škol.

„Naším cílem je, aby školy v našem kraji měly možnost zakoupit nové sportovní vybavení potřebné pro výuku tělesné výchovy. Podpoříme také školy při pořádání akcí, které slouží k poměřování sportovních výkonů žáků. Jsme si vědomi důležitosti výuky tělesné výchovy v současném moderním světě, kdy děti často mívají nechuť k fyzickým aktivitám. Vylepšením dostupného sportovního náčiní ve školách i rozšířením sportovních aktivit pořádanými školou chceme tělesnou výchovu pro žáky zatraktivnit,“ upřesnil Radek Cikl, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Žadatel o dotaci musí být právnická osoba vykonávající činnost základní nebo střední školy se sídlem v Libereckém kraji. Předkládat je možno pouze jednu žádost, minimální výše dotace je 10.000 Kč, maximální výše dotace činní 50.000,- Kč a lze pokrýt náklady, které vznikly a byly hrazeny od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Přijaté žádosti zhodnotí Rada Libereckého kraje.

Podrobnější informace o Výzvě naleznete od 9. května na Informačním a vzdělávacím portálu Libereckého kraje EDULK.CZ. Formulář „Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje“ je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz.  Bližší informace poskytne potenciálním žadatelům pracovník oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Bc. Martin Hanoušek, telefon: 485 226 674, e-mail: martin.hanousek@kraj-lbc.cz

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624