Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj podpoří zdravotnická zařízení částkou 44 milionů korun

16. 05. 2018

V listopadu byla schválena finanční podpora pro vybraná lůžková zdravotnická zařízení v Libereckém kraji. Původní částka 39 milionů korun je po odsouhlasení radou kraje navýšena o dalších 5 milionů. Celkových 44 milionů korun má za cíl zabezpečit kvalitní zdravotnickou péči.

„Vítám podporu investic do našich nemocnic. Jsem si vědom toho, že ne vždy mohou být všichni plně spokojeni. Kraj má však základní povinnost starat se o své nemocnice, zejména v Liberci a České Lípě, a až poté přichází na řadu nemocnice v Jablonci nad Nisou a Jilemnici,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Finanční podporu dostanou tzv. páteřní nemocnice zřizované obcemi nebo krajem. Mezi ně patří Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a Masarykova městská nemocnice v Jilemnici.

Finanční prostředky mohou nemocnice výlučně využít na investiční projekty, které přímo vedou k poskytování kvalitnější, efektivnější a bezpečnější zdravotní péče.

Rozdělení alokované částky ve výši 44 mil. Kč:

žadatel

žádaná částka v tis. Kč

účel

současná forma žádosti

Forma dotace

NsP ČL

4.000

laparoskopická věž

dopis náměstkovi

příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál

NsP ČL

1.000

osmometr

dopis náměstkovi

příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál

NsP ČL

3.230

Rentgenka do CT

dopis náměstkovi

příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál

NsP ČL

770

Injekční systém

dopis náměstkovi

příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál

KNL

15.000

angiografická linka

dopis náměstkovi

příplatek do vlastního kapitálu mimo zákl. kapitál – za předpokladu současného příplatku mimo zákl. kapitál SML a MTUR

KNL

10.000

terapeutický rtg

dopis náměstkovi

 

příplatek do vlastního kapitálu mimo zákl. kapitál – za  předpokladu současného příplatku mimo zákl. kapitál SML a MTUR

město JBC

9.000

pavilon intenzívní péče Nemocnice Jablonec n/N.

dopis hejtmanovi

 

individuální dotace

MMN

1.000

zatím nespecifikováno

dopis náměstkovi

individuální dotace

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302