Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj podpořil sport a tělovýchovu ve školách půl miliónem korun

25. 07. 2012

 

Rada Libereckého kraje odsouhlasila na svém mimořádném zasedání 23. července poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové částce 500 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny 41 vybraným základním a středním školám v Libereckém kraji na nákup sportovních potřeb určených k výuce tělesné výchovy a k organizaci sportovních aktivit pro žáky.

„Výzva v programu Podpora školního sportu a tělesné výchovy měla velký ohlas a náklady předložených projektů pětinásobně převyšovaly alokované prostředky programu. I to je důkazem toho, že školy si jsou vědomy důležitosti výuky tělesné výchovy ve výchově mladého člověka. Naším cílem bylo tuto aktivitu podpořit a zlepšit podmínky pro provozování školního sportu,“ uvedl Radek Cikl (ČSSD), náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Celkem bylo přijato 75 žádostí, z nichž 5 bylo vyřazeno z důvodu formálního nesouladu s vyhlášenou výzvou. Obsah jednotlivých projektů byl následně posouzen poradní skupinou složenou ze zástupců Krajské rady Asociace školních sportovních klubů Libereckého kraje.

„Rada Libereckého kraje následně vybrala 41 projektů, které podpořila částkami v rozmezí 10 – 20 tis. Kč. Školy si za přidělenou dotaci například pořídí florbalové hokejky, branky, mantinely, tělocvičné nářadí, míče i stoly na stolní tenis,“ konkretizoval Radek Cikl.

Kompletní seznam podpořených žadatelů naleznete na Informačním a vzdělávacím portálu Libereckého kraje EDULK.cz ZDE.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588