Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj poskytne městu Raspenava dotaci 25 miliónů Kč na vybudování kanalizace

02. 05. 2012

Rada Libereckého kraje odsouhlasila poskytnutí účelové dotace městu Raspenava do výše 25 mil. Kč na vybudování kanalizace, a to v případě, že na tento projekt město Raspenava získá finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí.

Město Raspenava uspělo se žádostí o podporu, která je poskytována v rámci Operačního programu Životního prostředí a získalo finanční prostředky na výstavbu kanalizace. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 324 478 089 Kč.  

Na základě konkrétní žádosti, kterou dne 4. 4. 2012 podalo město Raspenava je předložen návrh na schválení poskytnutí účelové dotace na projekt „Kanalizace Raspenava“ (dále jen projekt). Finanční závazek kraje do výše 25 000 000 Kč určený městu Raspenava na realizaci stavby kanalizace je již zahrnut do rozpočtu  Libereckého kraje na rok 2012.

Pokud vím, město Raspenava připravovalo tento projekt řadu let. Záměr vybudovat kanalizaci zbrzdily katastrofální povodně v srpnu 2010, kdy připravené finanční prostředky na spolufinancování použilo město na odstraňování bezprostředních povodňových škod. Liberecký kraj i přes svůj napjatý rozpočet akceptoval žádost Raspenavy a poskytl jí finanční dotaci ve výši 25 miliónů Kč“, řekl Příkaský.

Z důvodu plynulosti čerpání finančních prostředků a s ohledem na předloženou žádost města Raspenavy bude dotace v případě rozhodnutí o poskytnutí rozložena do čtyř splátek.

Usnesení rady musí rovněž schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624