Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj přijímá návrhy na ocenění nejlepších učitelů

08. 01. 2016

Krajský resort školství opět připravuje u příležitosti Dne učitelů každoroční oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Nově je také vyhlášena kategorie pro osobnosti, které se zasloužily o rozvoj školství v Libereckém kraji. Nominace je možné podávat do 12. února 2016. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se v sídle kraje uskuteční 30. března 2016.

„Tradičně se nám schází velký počet nominací, což mě velmi těší. Věřím, že tomu bude tak i letos. Ukazuje se, že v kraji máme dostatek kvalitních a oblíbených učitelů. V letošním roce jsme vyhlásili i třetí kategorii pro osobnosti, které přímo aktivně nepůsobily ve školství, ale svou činností měly na vzdělávání, výchovu a rozvoj školství výrazný vliv,“ říká krajská radní pro školství Alena Losová.

Návrhy mohou podávat ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy, odborné a profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace, zřizovatelé škol a školských zařízení, školské rady, představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje, Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a Česká školní inspekce, a to v následujících kategoriích:

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji
Ocenění bude uděleno za výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci, mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost, významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti, vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové a mezinárodní úrovni, činnosti a aktivity naplňující cíle stanovené v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

Uvedené činnosti by se měly vztahovat k uplynulému období, tj. k roku 2015, nebo školnímu roku 2014/2015.

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost
Ocenění bude uděleno za dlouhodobou a mimořádnou pedagogickou, výchovnou, tělovýchovnou a odbornou činnost ve školách a školských zařízeních nacházejících se na území Libereckého kraje, nebo vztahující se z větší části k tomuto kraji.

K ocenění mohou být navrženi pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Libereckého kraje.

III. kategorie - Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji
Ocenění osobnosti, které přímo aktivně nepůsobily ve školství, ale v rámci svého působení měly na vzdělávání, výchovu a rozvoj školství na místní nebo krajské úrovni výrazný vliv.

Písemný návrh musí obsahovat: jméno a příjmení navrhovaného, délku jeho pedagogické praxe, pracoviště a kontaktní adresu navrhovaného, kategorii ocenění, konkrétní zdůvodnění návrhu, údaje o navrhovateli.

Ocenění nelze udělit "in memoriam". Navrhovaný může být navržen pouze do jedné kategorie.

Návrhy lze zasílat elektronicky i písemně (a souběžně i elektronicky) na adresu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, do 12. února 2016 k rukám Mgr. Luďka Tesarčíka, e-mailem: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz, případné dotazy k podání návrhů nebo akci je možno získat na tel: 485 226 228.

Podmínky nominace, obsah návrhu a termíny jsou vedeny na webu: http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4016/DEN-UCITELU-2016.aspx

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624