Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj připomínkoval návrh věcného záměru zákona o nájemném z bytu

24. 02. 2005
[id:2583|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 383|mobil:|aktualizace:]

Stále odkládaný problém ohledně právní úpravy nájemného z bytu vede v současné době téměř k názoru, že "lepší oproti stávajícímu stavu bude i špatný zákon, než žádný zákon".

 

Tímto chceme zdůraznit aktuální potřebu zákona o nájemném z bytu, protože jeho neexistence stále zvětšuje rozdíly mezi výší tzv. regulovaného a smluvního nájemného, když regulované nájemné je v současné době jednostranně nezvýšitelné. Neexistence právního rámce vede i k velké právní nejistotě jak u majitelů bytů, tak i u nájemníků“, řekl hejtman Petr Skokan.

 

Cíl předkládaného věcného záměru – využití především  smluvního principu - Liberecký kraj podporuje a  pokud jde o státní regulaci, má připomínky k jejímu uplatnění s odkazem na limit tzv. v místě obvyklého nájemného především ve standardním období. Skutečnost, že odpovědná za zjišťování a zveřejňování aktuálních informací o výši v místě obvyklého nájemného má být obec, přinese jenom další nárůst jejích současných rozsáhlých agend. Rovněž zřizování smírčích komisí při obecních úřadech s rozšířenou působností, které řeší spory mezi majiteli bytů a nájemníky, přenáší další agendu ze státu na samosprávu.    

 

Máme zato, že výsledkem  by měl být smluvní princip stanovení výše nájemného a pakliže by stát chtěl stanovit nějaký limit ve výši tzv. místně obvyklého nájemného, měl by toto stát zajistit svými orgány, např. finančními úřady, nikoliv prostřednictvím obce“, řekl hejtman Skokan a dodal, že smluvní princip však musí být doplněn cílenými sociálními dávkami na bydlení s jasnými kritérii pro jejich poskytování, což není vůbec ve  věcném záměru zákona o nájemném z bytu zmíněno.

 

Pokud jde o tzv. přechodné období, jedná se o období od nabytí účinnosti zákona do okamžiku, kdy budou po přechodném období zvýšené regulace zavedeny ve větší míře smluvní principy, mělo by být toto období podle kraje co nejkratší, to znamená z předkládaných variant podporuje Liberecký kraj variantu čtyř let.

 

Připomínky Libereckého kraje nejsou zásadní z hlediska legislativního postupu ve vztahu k věcnému záměru zákona o nájemném z bytů. „Považujeme však za vhodné, aby k nim bylo při tvorbě návrhu paragrafovaného znění patřičně přihlédnuto. Zásadní připomínky pak uplatníme až v rámci připomínkového řízení k návrhu zákona“, uzavřel hejtman Skokan.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 383