Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj připraví nové výběrové řízení na modernizaci expozic Severočeského muzea

Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 05. 02. 2014 16:13
  • Ekonomika
  • Zdravotnictví

Sdílet článek

Rada Libereckého kraje na svém zasedání rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“, jejíž předpokládaná hodnota byla 8.556.303 Kč bez DPH.

„Liberecký kraj, jako zadavatel, obdržel ve stanové lhůtě celkem tři nabídky. Žádný uchazeč ale nevyhověl zadávacím podmínkám. Všem bude odesláno rozhodnutí o zrušení a po uplynutí lhůty pro podání námitek bude na jednání rady kraje předloženo ke schválení opětovné zahájení zadávacího řízení,“ uvedl náměstek Pieter.

Činnost Severočeského muzea v době uzavření leden – květen 2014

1. Muzeum je zcela připraveno na zahájení stavebních prací, které budou spolufinancovány z Integrovaného programu rozvoje města Liberce. Součástí přípravných prací, které zajistilo muzeum, je např. bourání výstavního fundusu v objemu desítek tun materiálu, čímž se podařilo maximálně snížit náklady na přípravné práce. Stovky exponátů byly přemístěny dočasně do depozitářů. Další tisíce exponátů budou v průběhu roku převezeny natrvalo do prostor nového muzejního depozitáře v Jablonci nad Nisou, aby uvolnily místo v přeplněné hlavní budově na Masarykově třídě. Všechny přesuny sbírek provádí muzeum vlastními silami bez toho, aby si najímalo přepravní a stěhovací firmy.

2. Přestože je muzeum zavřené, připravilo na začátek roku několik výstav mimo objekt muzea. V Památníku Lidice probíhá od 12. ledna repríza úspěšné výstavy Industriál války o průmyslové výrobě na Jablonecku a Liberecku během 2. světové války. V restauraci a hotelu Ještěd v roce 2014 pokračuje komorní výstava Severočeského muzea, kde jsou prezentovány dobové suvenýry s tématikou Ještědu a známý soubor jídelní keramiky a nápojového skla, které pro tuto slavnou stavbu navrhl akademický malíř Karel Wünsch. Na Ještědu v tomto roce zůstane i část další výstavy Severočeského muzea o historii lanovky na Ještěd, která se v minulém roce setkala s velikým ohlasem veřejnosti.

3. Muzeum využilo uzavření muzea k naplánování dalších stavebních prací a oprav, které mají za cíl zlepšit vzhled muzea a úroveň poskytovaných služeb. Značný objem práce i financí je rovněž věnován opravám a restaurování sbírkových předmětů. Začátkem ledna proběhlo demontování rozměrného mechanického betlému Václava Metelky a jeho převezení do restaurátorských dílen v Třebechovicích pod Orebem, kde příští tři roky čeká poškozenou památku náročné restaurování. Pro nově otevřenou budovu Oblastní galerie v bývalých lázních muzeum připravilo kolekci historických uměleckých exponátů, které budou prezentovat umělecké a kulturní mecenáše z liberecké rodiny Liebiegů. Náročným restaurováním proto projde třeba vzácný intarzovaný kabinet, který muzeu před 100 lety daroval Heinrich von Liebieg.

Největší stavební akcí v první polovině roku, kterou organizuje muzeum vlastními silami, je oprava a zpřístupnění muzejního nádvoří (oprava zádlažby a odvodnění), poeticky nazývaného rajská zahrádka. V tomto vnitřním prostoru muzea, vzbuzujícím představu středověkého kláštera, se nachází kuriózní sochařská výzdoba, kterou si doposud návštěvníci muzea nemohli zblízka prohlédnout.

4. Muzeum svépomocí rovněž provádí omlazující repasi části stávajících expozic. V květnu bude zpřístupněna dokončená přírodovědná expozice, kterou nově doplní dioramata a výukový program pro děti „Na chvíli motýlem“. Nově připravovaná expozice dějin Liberce bude kvůli posunutí termínu zahájení stavebních prací zpožděna, muzeum však využije dobu uzavření k dokončení scénáře nové expozice a zahájí svépomocí výrobu nových vitrín.

 

Viz také video: http://youtu.be/jpSen52_id8

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky