Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj připravuje projekt na obědy ve školách pro následující školní rok

16. 03. 2016

Celkem 373 dětí a žáků z 23 škol a školních jídelen z celého Libereckého kraje bude podpořeno díky pilotnímu projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“. Celkové náklady projektu činí 840.932,40 Kč. Jeho žádost podal kraj na konci ledna v rámci výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Vedle Libereckého kraje se zapojil již jen Jihomoravský kraj.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje na přelomu března a dubna vyhlásit 2. výzvu z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc na zajištění bezplatného stravování dětem v mateřských a základních školách ve školním roce 2016/2017. „Kladně hodnotím přístup ministerstva práce a sociálních věcí, které na základě zkušeností z první výzvy připravuje změny podmínek tak, aby vykazování podpory dětem nebylo tak administrativně náročné. Liberecký kraj se opět hodlá do této výzvy zapojit a zprostředkovat tak pomoc dětem ve vážné sociální nouzi,“ uvedla Alena Losová, radní Libereckého kraje pro školství, mládeže, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

V další výzvě se má změnit nejen způsob vykazování podkladů, ale také dojde k úpravě doby nároku na dávky hmotné nouze z 20 na 3 měsíce, což zpřístupní podporu i těm dětem, jejichž rodiny se krátkodobě ocitly ve vážných problémech.

Liberecký kraj v průběhu výzvy opět vyzve všechny potenciální partnerské školy a školská zařízení s možností zapojit se do projektu, přičemž předpokládá, že po kladných zkušenostech z prvního projektu a zjednodušení podmínek počet podpořených dětí a žáků zásadně vzroste.

Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je přípustná publicita projektu pravidly Evropské komise minimalizována, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností. Je nutné tato pravidla respektovat, neboť v opačném případě může dojít k ohrožení financování celého projektu.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624