Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj připravuje stavební část projektu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“

18. 04. 2018

Rada kraje odsouhlasila na svém jednání dne 17. 4. 2018 poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k projektu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“. Cílem programu je podpora přeshraniční spolupráce středních škol, které se zaměřují na zachování tradičních uměleckých řemesel. Projekt je vytvořen na základě spolupráce tří partnerů – města Reichenbach, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov a Libereckého kraje.

Projekt finančně podpoří Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Projekt se zaměřuje na zachování tradičních uměleckých řemesel v příhraničí, a to zejména uměleckého sklářství, a na péči o společné kulturní dědictví. Dále přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, zlepšení uplatnění absolventů středních škol na společném trhu práce za pomoci různorodých opatření – přeshraniční síť vzdělávacích zařízení, výměna zkušeností pedagogů a studentů, zlepšení jazykových dovedností, praktika, kurzy, workshopy.

„Realizace stavební části by měla začít v září 2018 a trvat 7 měsíců, pokud bude vybrán zhotovitel. Část projektu realizovaná Libereckým krajem je zaměřena na rekonstrukci budovy na Horské 504 v Kamenickém Šenově, kde budou vybudována odborná pracoviště a ateliéry pro výtvarnou tvorbu, jako je například dílna pro vitráž, vnitřní ateliér pro malbu a kresbu, zahradní ateliér s částečně zastřešeným prostorem pro sochařské a řezbářské techniky. Dále bude pořízeno vybavení pro modelování a keramiku. Projekt by měl být ukončen v roce 2020,“ vysvětlila radní Radka Loučková Kotasová. 

Celkové výdaje Libereckého kraje jsou 503.340 EUR, z čehož by měl kraj obdržet dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu, a to do maximální výše 453.006 EUR. Střední škola má celkové výdaje 522.155 EUR a bude čerpat dotaci do výše 443.831 EUR.

Součástí projektu je vznik společného přeshraničního Inkubátoru talentů, odzkoušený inovační dvoujazyčný výukový program včetně výukových materiálů, který mohou převzít další školy. Na německé straně se v nově zrekonstruovaných prostorách rozšíří výukový program o uměleckou oblast. Na české straně bude vytvořeno potřebné zázemí pro plánované společné aktivity – dílny či prostory pro výuku a setkávání. „Tuto investiční část zajištuje Liberecký kraj. Měkké aktivity probíhají zejména mezi školami na české i saské straně,“ dodala Loučková Kotasová. 

Projekt „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo - škola a sklo

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302