Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj přispěje na dopravu žáků na veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Educa Expo 2022

06. 09. 2022

Částkou čtvrt milionu korun přispěje Liberecký kraj na dopravu žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh Educa Expo 2022, který se koná ve dnech 13. – 15. 10. 2022 v Home Credit Areně Liberec.

„Veletrh Educa Expo 2022  je přínosem především pro žáky osmých a devátých tříd, kteří se rozhodují, jakou střední školu by chtěli studovat. Pestrá nabídka škol, které jsou na veletrhu k vidění jim napomůže v rozhodování. Školy zde prezentují svou činnost, náplň a obory, které žáci mohou studovat. Liberecký kraj se proto rozhodl, že opět přispěje mimolibereckým základním školám na dopravu žáků předposledních a posledních ročníků, a to částkou 250 tisíc korun, aby i oni měli možnost přehlídku středních škol zhlédnout,“ vysvětluje Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

Veškeré informace o podmínkách programu Podpora dopravy žáků na veletrh Educa Expo 2022 jsou uveřejněný na dotačním webu Libereckého kraje na odkazu: https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/podpora-dopravy-zaku-na-veletrh-educa-expo-2022-d454274.htm. Odkaz s podrobnými informacemi je rovněž vyvěšen na informačním a vzdělávacím portálu www.edulk.cz.

O příspěvek na dopravu mohou žádat základní školy sídlící mimo Liberec nejpozději do 14. 9. do 14 hodin (nejzazší termín pro doručení originálu žádosti prostřednictvím datové schránky nebo osobního doručení na podatelnu.) Kompletní program veletrhu Educa Expo 2022 se nalézá na webu  https://www.educaliberec.cz.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324