Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj přispěje ze svého rozpočtu Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec

odborný zaměstnanec

  • 03. 05. 2018 00:00
  • Ekonomika
  • Magazín

Sdílet článek

Obě divadelní profesionální scény se stálými soubory v Libereckém kraji dostanou dotaci, která v souhrnu dosáhne výše 1,9 milionu korun. Další peníze pak tato divadla mohou získat od státu.

Rada kraje na svém jednání dne 2. května 2018 schválila poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1 900 000 Kč, jejímž cílem je z rozpočtu Libereckého kraje částečně kompenzovat náklady zřizovatele,“ vysvětlila poskytnutí dotace Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. Dotace je určena na provoz profesionálních divadel se stálým souborem, které poskytují kulturní služby v regionálním rozsahu.

Již několik let je v působnosti Ministerstva kultury Program podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Ten systémově řeší finanční účast státu podporou rozvoje profesionálního divadelního a hudebního umění na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu.

Jedním z rozhodujících kritérií pro poskytnutí státní dotace je finanční spoluúčast samosprávného orgánu, který není zřizovatelem, tzn. kraje. Dalším hodnotícím kritériem je rovněž význam divadla pro region.

V Libereckém kraji působí 2 profesionální divadla se stálým souborem. Je to Divadlo F. X. Šaldy v Liberci a Naivní divadlo v Liberci, jež zřizuje statutární město Liberec.

 „Celková částka bude přerozdělena mezi Divadlo F. X. Šaldy, a to objemem finančních prostředků ve výši 1 400 000 Kč na divadelní činnost na rok 2018, kterou divadlo poskytuje obyvatelům Libereckého kraje, a na podporu mezinárodní spolupráce v rámci festivalů, kterých se divadlo účastní nebo pořádá na domácí scéně. Částka 500 000 Kč bude poskytnuta Naivnímu divadlu Liberec,“ dodala Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu byly od roku 2013 poskytnuty finanční prostředky ve výši 17.111.207 Kč. Z toho Divadlu F. X. Šaldy 12.802.380 Kč a Naivnímu divadlu 4.308.827 Kč. (Foto: web DFXŠ)

Rok poskytnutí dotace

Divadlo F. X. Šaldy

Naivní divadlo

provozní náklady + účelové dotace na další aktivity v Kč

investiční náklady

provozní náklady + účelové dotace na další aktivity v Kč

investiční náklady v Kč

2013

1.200.000

+ 1.900.000

 

500.000 + 500.000

 

2014

1.200.000

 

500.000

 

2015

1.200.000

 

500.000 + 100.000 + 50.000

 

2016

1.200.000

2.272.380

500.000

248.827

2017

1.200.000

230.000

500.000 + 100.000 + 130.000

 

2018

1.400.000

1.000.000

500.000 + 50.000 + 130.000

 

Celkem

9.300.000

3.502.380

4.060.000

248.827

12.802.380 Kč

4.308.827 Kč

Stejným způsobem každoročně přispívá kraj i těmto organizacím:

 

2015

2016

2017

2018

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - ZOO Liberec

104.000

104.000

104.000

104.000

M.R.K.E.V. síť škol zabývajících se EVVO - ZOO Liberec

0

120.000

120.000

120.000

Ekoškola - ZOO Liberec

0

30.000

30.000

30.000

Podpora nadregionálních veřejných služeb - ZOO Liberec

2.300.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Podpora nadregionálních veřejných služeb - Botanická zahrada

0

0

250.000

200.000

 

 

2014

2015

2016

2 017

2 018

ORG.

Název organizace

         

 

Dětské centrum Liberec

 

 

8.940.000

24.500.000

25.350.600

 

Dům dětí a mládeže Větrník

 

2.843.690

2.827.719

1.850.964

 

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky