Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj – rekapitulace budování ochrany proti povodním 2004 – 2013

28. 01. 2013

 

Historicky první zásadní stavby pro ochranu území proti ničivým povodním byly vybudovány jako odpověď na povodeň z  29. července 1897, kdy na Nové louce v Jizerských horách spadlo během jednoho dne neuvěřitelných 345 mm vody. Do roku 1910 byly vybudovány přehrady Harcov, Bedřichov, Mlýnice, Fojtka a Mšeno. Šestá přehrada unikátního systému, tj. přehrada na Jeřici v Oldřichově, postavena nebyla. A jak je patrné již ani v budoucnu postavena nebude, protože není zařazena v Generelu území chráněných pro akumulaci vod, který ministerstva zemědělství a životního prostředí vydala v září 2011. Dílčím způsobem přispívají k retenci povodňových průtoků také vodárenské nádrže Souš (dostavěna 1915, zásadní rekonstrukce dokončena 1927) a Josefův Důl (uvedena do provozu1982).

 

Potřebu realizace ochranných opatření proti povodním oživily katastrofální povodně, které postihly Českou republiku v roce 1997 a následně v roce 2002.

V první etapě programu Podpory prevence před povodněmi (2004 -2007) administrovaného Ministerstvem zemědělství ČR byla zvýšena ochranná funkce nádrže Josefův Důl modernizací monitorovacího systému stanic na Kristiánově, v Plavech, Blatném rybníku, na Hřebínku, Černé hoře a Nové louce (přinášejícím efekt 0,8 mil. m3 operativně získaného retenčního prostoru z včasných a přesných informací).

Ve druhé etapě tohoto programu (2007-2013) jsme přistoupili k odstranění přetrvávajících problémů v Turnově (rekonstrukcí pevného jezu na jez vakový - zvýšení ochrany povodní postihované části města z jednoleté na desetiletou vodu) a ve Vísce – Minkovicích, částech obce Višňová, kde byla zajištěna ochrana na dvacetiletou vodu výstavbou hrázky podél toku Smědé.

V rámci této etapy programu je také řešeno zvýšení ochrany města Jablonec nad Nisou převodem povodňových průtoků přes nádrž Mšeno. Jde o stavebně velmi náročnou stavbu, která zkapacitněním stávajících štol a vybudováním nové odpadní štoly z nádrže zajistí ochranu města na stoletou vodu na Lužické Nise a padesátiletou vodu na Bílé Nise. Hydrotechnicky a stavebně jde o dílo, které si zaslouží samostatný článek do příštího vydání.

 

Bohužel se v rámci této druhé etapy nestihne (z důvodů majetkoprávních problémů) realizovat protipovodňová ochrana Příšovic na Jizeře, kde je již projektová dokumentace připravena. Předpokládáme, že bude součástí plánované třetí etapy programu (2014-2020). Stejně tak očekáváme, že bude v rámci třetí etapy programu vyřešena protipovodňová ochrana Svijan a regionálního centra - města Liberce. Zde však k majetkoprávním problémům přistupuje potřeba vymístění parovodu z koryta Lužické Nisy.

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové 3

ing. Václav Jirásek

ředitel pro správu povodí 

a tiskový mluvčí

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588