Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj se bude prezentovat v Bruselu

Liberecký kraj se bude prezentovat v Bruselu

[2175|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/tiskove/pc100025_f966439947.jpg]

14. 01. 2004
[id:1497|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V současné době s ohledem na blížící se termín vstupu České republiky do Evropské unie vyvstává potřeba zajištění prezentace Libereckého kraje v zahraničí, a to nejen v oblasti historie, kultury, cestovního ruchu, ale i v oblasti obchodu a investičních příležitostí. U příležitosti tohoto vstupu se představitelé kraje pokusí zviditelnit Liberecký kraj prostřednictvím jeho prvotní prezentace v Bruselu coby sídla institucí Evropské unie i mnoha regionálních zastoupení členských států. V oblasti služeb ve vztahu k Evropské unii byla uzavřena mandátní smlouva mezi Libereckým krajem a ARR – Agenturou regionálního rozvoje. Jedním z konkrétních kroků této spolupráce by měla být realizace prezentace Libereckého kraje v Bruselu, jejíž zajištění bude mít na starosti právě ARR.  První významný krok se již v tomto směru uskutečnil, a to, že bylo za přítomnosti hejtmana kraje Pavla Pavlíka oficiálně dohodnuto  v prostorách Scotland House zastoupení Libereckého kraje v Bruselu. Prostřednictvím tohoto zastoupení bude LK připravovat prezentaci kraje. Hlavním cílem této prezentace je představení regionu z pohledu geografického a demografického a základních ekonomických charakteristik, představení významných dominant kraje, představení samosprávy kraje, zahraniční spolupráce, upozornění na některé projekty (např. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Regiotram Nisa, atd.) a získání kontaktů na zástupce z institucí EU a  regionů členských zemí EU.

Prezentace by se měla uskutečnit v první polovině dubna 2004. Naplánováno je důkladné představení kraje (multimediální prezentace), základní programové dokumenty kraje, prezentovat se bude také Krajská hospodářská komora a slavnostně bude zahájena výstava prací žáků středních uměleckoprůmyslových škol. 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320