Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj se bude ucházet o peníze ze strukturálních fondů na podporu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

02. 03. 2004
[id:1658|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevírá možnost realizace rozvojových projektů prostřednictvím strukturálních fondů. Již před rokem byla zastupitelstvem schválena Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje. V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů připravuje Ministerstvo životního prostředí České republiky na období let 2004 – 2008 grantový program právě na podporu regionálních systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Poradní výbor pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu radního pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje pana Radima Ziky byl v září 2003 osloven Dr. Romanem Vyhnálkem, technickým asistentem Národního vzdělávacího fondu při přípravě operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro problematiku ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a specifického vzdělávání. Návrhem Dr. Vyhnálka byla realizace podstatné části velmi kvalitní koncepce Libereckého kraje prostřednictvím jednoho ze strukturálních fondů Evropského sociálního fondu.

Na základě této možnosti připravil můj poradní výbor několik pracovních setkání k možnosti přípravy projektu. Cílem těchto schůzek, na kterých se setkávala pracovní skupina vzniklá při realizaci výše zmíněné koncepce a další zájemci z řad široké veřejnosti Libereckého kraje, bylo seznámit s možností realizace značné části koncepce prostřednictvím grantu ze strukturálních fondů a určit nejzávažnější potřeby v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji v současné době. Účastníci předběžných jednání jednoznačně deklarovali, že mají zájem aktivně spolupracovat na přípravě projektu i jeho realizaci“, řekl Radim Zika.

Jedním z hlavních závěrů pracovních jednání také bylo, že logickým a zdaleka nejvhodnějším nositelem tohoto projektu by byl Liberecký kraj.

Spolupráci na projektu v případě nositelství Libereckého kraje a jeho zájmu přislíbily Technická univerzita v Liberci a zpracovatel Koncepce ekologické výchovy vzdělávání a osvěty Libereckého kraje Společnost pro Jizerské hory.

           

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320