Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj se vyjádřil k dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby v dole Turów

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 10. 06. 2019 00:00
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Ministerstvo životního prostředí zaslalo na konci dubna Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí. Podle zákona měl Liberecký kraj právo uplatnit vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace na úřední desce Libereckého kraje, kterým byl čtvrtek 9. května. Rada kraje dnes vyjádření k dokumentaci schválila. Připomínky budou odeslány opět na ministerstvo životního prostředí.

„K připomínkování jsme přistoupili velice zodpovědně. Důsledky záměru rozšiřování hnědouhelného dolu Turów musíme řešit, jelikož mohou mít negativní dopad na život obyvatel na Hrádecku a Chrastavsku a na životní prostředí v okolí dolu obecně. Najali jsme si i advokátní kancelář Frank Bold, abychom všemi dostupnými prostředky zamezili prokazatelně úbytku podzemních vod na českém území. Dále jsme toho názoru, že důl kromě jiného způsobuje zvýšenou prašnost v okolí a hluk. Těžba má podle nás samozřejmě vliv také na okolní přírodu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Liberecký kraj žádá například o provedení tzv. post-projektové analýzy (PPA), která by měla zmapovat reálný škodlivý vliv těžby přesahující hranice států. Předložená dokumentace totiž hodnotí především vlivy předpokládané, přičemž hodnocení a navržená opatření nejsou dle názoru Libereckého kraje dostačující. V analýze proto kraj požaduje stanovení základních ukazatelů, jako je především ovlivnění kvality a množství podzemních a povrchových vod, kvality ovzduší, hlukové zátěže, chráněných území, stability horninového prostředí, klimatu a mezoklimatických podmínek. Lépe vyhodnocen musí být i výsledný vliv na lesnictví a zemědělství, stejně jako vliv na lesní, vodní, na vodu vázané a další potenciálně dotčené biotopy.

Výsledná zpráva PPA by měla vyhodnotit skutečnou intenzitu významných vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a také účinnost navržených opatření na vyloučení, zmírnění či kompenzaci negativních vlivů. Na tomto základě by měla být navržena detailnější opatření. Zpráva bude přístupná dotčeným státům, odborným veřejným institucím a dalším zainteresovaným subjektům. Na stanovení příslušných opatření by dle požadavku Libereckého kraje měli spolupracovat zástupci České republiky.

Možnost připomínkování měla i veřejnost. Jednalo se o součást procesu EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí). Proces EIA vede polské ministerstvo životního prostředí tzv. mezistátně, ptalo se tedy na názor i české a německé veřejnosti. Připomínky a požadavky české strany budou dále projednávány v rámci tzv. mezistátních konzultací.

Liberecký kraj společně s Chráníme vodu z. s., libereckou pobočkou Greenpeace a společností Frank Bold chce dosáhnout toho, aby rozšiřující se těžba v polském hnědouhelném dole Turów co nejméně zatížila české příhraniční území.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky