Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj si pochvaluje spolupráci se Statutárním městem Liberec, zejména v oblasti správy majetku

26. 08. 2019

Zástupci Libereckého kraje a Statutárního města Liberec chtějí směnit pozemky pod zahrádkami v liberecké části Františkov za pozemky na letišti, které jsou v majetku Liberce. Na získaných pozemcích na libereckém letišti plánuje Letecká záchranná služba Libereckého kraje vybudovat mobilní heliport. Výstavba heliportu by měla vyjít na 6,8 milionu korun s DPH. Liberecký kraj hradí ze svého rozpočtu 5 milionu korun. Stavba mobilního heliportu bude zahájena letos na podzim a dokončená bude v dubnu 2020.

Majetkoprávních vztahů řešíme ročně nespočet. Prolínají se napříč všemi resorty Libereckého kraje. Je to nezbytná, náročná a důležitá oblast pro fungování kraje. Zároveň nám to ale ukládá povinnost být dobrým hospodářem a pracovat pro občany,“ konstatuje Jitka Volfová, statutární náměstkyně za resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Letecká záchranná služba Libereckého kraje musí mít vybudovaný heliport podle nařízení, které začne platit v příštím roce. Nově vzniklá přistávací plocha bude mít již vyhovující osvětlení a další technické parametry, které umožní vrtulníkům přistát i za zhoršené viditelnosti či v noci. Pro zbudování nového mobilního heliportu však bylo potřeba získat pozemky na části libereckého letiště, které jsou v bezprostřední blízkosti základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. „Liberecký kraj nabízí Statutárnímu městu Liberec za tuto část pozemků právě pozemky pod zahrádkami nedaleko Domu seniorů na Františkově. Nesmírně si vážíme korektních jednání s protistranou, kde došlo ke shodě, která především dbá na obecný prospěch a zlepšení kvality života občanů v Liberci i jeho okolí,“ dodává Volfová.

Liberecký kraj zároveň finalizuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci a rozšíření základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na letišti, kde by měla vzniknout dvě garážová stání pro sanity. Úpravy se dočká i zázemí posádky.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307