Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj sjednotil a zlevnil pojištění pro sebe i všechny své příspěvkové organizace

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 09. 09. 2016 13:25
  • Ekonomika
  • Majetek a investice

Sdílet článek

Liberecký kraj nahradil individuální pojistné smlouvy platné do 31. 12. 2016. Ty již s ohledem na vývoj pojistného trhu, nový občanský zákoník a rostoucí nároky na pojistnou ochranu plně nevyhovují aktuálním potřebám na pojistné krytí podobných subjektů. Centrálním zadávacím řízením pro sebe a svých 88 příspěvkových organizací zlevnil pojištění.

Pro získání výhodnějších podmínek pojištění připravil Liberecký kraj jako centrální zadavatel nové otevřené zadávací řízení na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijního pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel. Obdržel celkem tři nabídky komplexního pojištění v rozmezí od 11.883.468 Kč až 13.696.727 Kč za jeden rok plnění. Nejnižší nabídkovou cenu nabídl uchazeč, společnost Kooperativa pojišťovna a.s., se kterým již byly uzavřeny nové pojistné smlouvy.

Od 1. ledna 2017 tak bude mít Liberecký kraj a jeho organizace výši ročního pojištění nižší. „Očekáváme, že tak uspoříme až 1,3 mil. Kč. Tímto krokem jsme současně docílili výrazně většího rozsahu a kvality pojištění zejména v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti,“ říká ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Sjednocením všech pojistných smluv (zhruba 240 ks individuálních pojistných smluv) do společné pojistné smlouvy dojde ke zvýšení společných pojistných částek a limitů plnění u jednotlivých vyjmenovaných souborů a jejich společné sdílení, pojištění všech rizik a v neposlední řadě k výraznému poklesu administrativních nároků na správu pojistných smluv. „Některé organizace navíc získají druhy pojištění, které v současné době vůbec nemají, například pojištění skel, elektroniky, strojní pojištění, pojištění odcizení a vandalismu. Sdílené limity plnění a agregované pojistné částky budou pro většinu organizací výrazně vyšší, než jsou v současné době,“ dodává náměstek Pieter.

Pokud se týká pojištění odpovědnosti, současné pojistné smlouvy již nekorespondují s novým občanským zákoníkem a možnými nároky na odškodnění, které zákoník přináší, proto bylo nutné uzavřít nové pojištění odpovídající aktuálnímu právnímu rámci.

Limit plnění u obecné odpovědnosti byl v rámci veřejné zakázky nastaven na výši 50.000.000 Kč, který v tuto chvíli nemá Liberecký kraj a ani jedna z jeho příspěvkových organizací.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky