Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj už má svůj znak a prapor

23. 05. 2001
[id:19|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Na svém včerejším zasedání schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje podobu znaku a praporu kraje. Po neúspěšném pokusu, kdy byly na druhém zasedání předloženy zastupitelům tři varianty znaku a praporu, z nichž ani jedna kresba nezískala dostatečný počet hlasů, se včera zastupitelé shodli a schválili variantu znaku a praporu, který jim doporučila rada kraje. O znaku a praporu kraje se hlasovalo odděleně. Pro budoucí podobu znaku kraje bylo celkem 29 zastupitelů, proti 10 a 4 se zdrželi. Pro budoucí podobu praporu kraje zvedlo ruku 27 zastupitelů, 13 bylo proti a 3 se zdrželi hlasování. Znak kraje, který ještě čeká schvalovací proces ze strany podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny PČR, má podobu francouzského štítu. V prvním a čtvrtém poli se nacházejí lvi, jako symboly státní a zemské, ve druhém poli pak představuje klíčový derivát sídelního města kraje redernovské kolo a ve třetím poli je vydutý hrot, symbolizující Ještěd. Právě obsazení třetího pole bylo nejproblematičtější. "Na minulém zasedání zastupitelstva jsme se neúspěšně pokoušeli zlomit některé požadavky zastupitelů, které nekorespondovaly s heraldickými pravidly. Ta jsou velmi komplikovaná a přísná. Podle výsledku včerejšího hlasování musím konstatovat, že zastupitelé pochopili naši vůli po co nejlepším ztvárnění znaku kraje, které by ale respektovalo pravidla heraldiků. Několik dnů před zastupitelstvem jsem požádal heraldiky z Okresních archivů a Státních archivů Libereckého kraje o posudek na znak a prapor, které jsme vybrali na minulém zasedání rady kraje. Podle jejich vyjádření vydutý hrot může symbolizovat nejen vysílač, ale i samotnou horu," vysvětlil radní Ing. Jaroslav Zámečník CSc., pověřený vedením resortu kultury, sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu. Podle slov Mgr. Jana Tejkala, odborného poradce kraje, nelze znak kraje pojmout jako moderní symbol, jakými jsou například loga firem.
Prapor kraje bude složen z podkladů tří pruhů (odshora bílého, úzkého modrého, červeného), na nichž leží uprostřed znak kraje.