Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj vydává zpravodaj rodinné politiky

04. 06. 2020

Pod hlavičkou rodinné politiky vychází první zpravodaj Libereckého kraje pro rodiny s dětmi s názvem Rodinám, který bude distribuován primárně v elektronické podobě. Smyslem zpravodaje je představit čtenářům služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, sociální i ty navazující, a přiblížit jim jejich fungování. Zároveň se zpravodaj zaměří také na smysluplné trávení volného času.

Zpravodaj slouží jako nástroj prevence sociálního vyloučení a bude vycházet dvakrát ročně. První díl se zaměřuje na období prázdnin. Čtenáři v něm naleznou rozhovor s psycholožkou na téma léto po koronaviru, článek o bezpečnosti dětí při pohybu na silnici, na kole ale i při cestách autem a tipy, kam se s dětmi vydat v Libereckém kraji během prázdnin. Z oblasti sociálních služeb je věnována pozornost azylovým domům, adiktologickému programu pro děti a mladistvé a projektu s názvem Mýtus zvaný jehla.

Stálá rubrika Volný čas po svém bude představovat mladé holky a kluky, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi. V Kultuře rodinám se čtenáři dozví o konkrétní kulturní organizaci a o jejím programu pro cílovou skupinu rodina s dětmi. Rubrika Po kraji představí naučné stezky a v každém díle bude také rozhovor s odborníkem na aktuální téma. Celý zpravodaj si můžete přečíst zde.

Tvorba zpravodaje je financována z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou prostřednictvím projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535), ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje.