Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vyhlašuje podmínky pro zájemce o dotaci z programu na podporu sportovní infrastruktury

07. 02. 2024

Opět po roce vyhlašuje Liberecký kraj program na podporu sportovní infrastruktury. Letos jej rozděluje na dvě části: velké a malé projekty. V té první je pro zájemce připraveno 45.000.000 korun, ve druhé 5.750.000 korun.

„Na velké projekty můžeme využít peníze zejména z přebytku loňského hospodaření. Program vyhlašujeme zejména proto, abychom zlepšili občanskou vybavenost v oblasti tělovýchovy a sportu a zvýšili bezpečnost při sportovních aktivitách. Je potřeba podotknout, že podpoříme hlavně projekty, které nejsou jen vzdušnými zámky, ale mají konkrétní podobu a účel,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. U tzv. malých projektů cílíme podporu na dlouhodobě plánované akce, které jsou financovány z různých zdrojů a jež jsou zaměřeny na co nejširší víceúčelové sportovní využití.“

„Jsem rád, že díky tomuto programu můžeme podpořit obce, města a spolky v jejich snaze vybudovat moderní a využitelná sportovní zařízení. Sport je dlouhodobým fenoménem, který láká spoustu lidí. Aktuálně to dokládá například akce mezinárodního významu, která se odehraje od 7. do 11. února v liberecké aréně. Poprvé v historii se tam utkají ženy v rámci turnaje Euro Hockey Tour. Na tuto událost jsme přispěli částkou čtvrt milionu korun. Navíc kraj oslovil základní a střední školy v regionu s nabídkou odběru volných vstupenek. Pevně věřím, že si na zápasy – a to zejména našich hokejistek – nalezne cestu co nejvíce diváků,“ dodal hejtman Martin Půta.

Shrnutí podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024–2025 (tzv. velké projekty):

 • příjemci dotace: obce, města a subjekty 100% vlastněné obcí či městem
 • cílem výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje dokončená v letech 2024–2025
 • celkový objem finančních prostředků činí 45.000.000 korun
 • minimální výše dotace je 4.000.000 korun
 • maximální výše dotace je 12.000.000 korun
 • forma podpory: účelová investiční dotace
 • maximální dotace ze strany kraje je 20 % celkových způsobilých výdajů
 • lhůta pro podání žádosti: 25. března až 15. dubna 2024
 • projednání návrhu na poskytnutí dotace v radě kraje: 7. května 2024
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace Zastupitelstvem Libereckého kraje: 28. května 2024

Shrnutí podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024–2025 (tzv. malé projekty):

 • příjemci dotace: obce, města, dobrovolné svazky obcí a subjekty 100% vlastněné obcí, městem či dobrovolným svazkem obcí a také spolky a pobočné spolky, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova a tuto činnost mají jako hlavní obsaženu ve svých zakládacích dokumentech
 • cílem výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje dokončená v letech 2024–2025
 • celkový objem finančních prostředků činí 5.750.000 korun
 • minimální výše dotace je 300.000 korun
 • maximální výše dotace je 3.000.000 korun
 • forma podpory: účelová investiční dotace
 • maximální dotace ze strany kraje je 30 % celkových způsobilých výdajů
 • lhůta pro podání žádosti: 25. března až 15. dubna 2024
 • projednání návrhu na poskytnutí dotace v radě kraje: 7. května 2024
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace Zastupitelstvem Libereckého kraje: 28. května 2024

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419