Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovační vouchery 2012 – 2013

26. 10. 2012

 

Na základě usnesení č.334/12/ZK ze dne 25.9.2012 zastupitelstva kraje se vyhlašuje veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2012 – 2013“, v rámci Regionálního inovačního programu Grantového fondu Libereckého kraje, který je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji.

„Již podruhé si podnikatelé z našeho kraje budou moci vyzkoušet systém inovačních voucherů, který umožňuje zejména malým a středním firmám navázat komunikaci a spolupráci s výzkumným a akademickým sektorem a získat tak cenné znalosti a podklady pro realizaci svého nápadu, své inovace. Věříme, že nezůstane pouze u jednorázové spolupráce, ale získané kontakty budou rozvíjeny i nadále a co nejvíce poznatků vědecké sféry najde uplatnění v praxi. Jsem přesvědčen, že výsledky této konkrétní spolupráce v konečném důsledku přispějí k posílení ekonomiky a hospodářské prosperity našeho regionu. To byl také při založení Regionálního inovačního programu i přípravě veřejné soutěže „Inovační vouchery 2012-2013 náš prvotní záměr,“ říká Vít Příkaský, náměstek hejtmana.   

 

Veřejná soutěž „Inovační vouchery 2012-2013“ je zaměřena na podporu spolupráce   mezi   firmami se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje, které splňují definici malého a středního podnikatele dle Nařízení Komise (ES) 800/2008, a vysokými školami nebo veřejnými výzkumnými institucemi, případně poskytovateli znalostí splňujícími definici výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kteří působí v České republice.

Podpora spolupráce těchto subjektů se děje formou dotace na tzv. inovační vouchery. Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci prostřednictvím smluvního výzkumu. Cílem je motivovat k další navazující spolupráci. Vouchery bude možné použít na:

 • smluvní vývoj produktu/služby/procesu/technologie
 • testování a měření
 • přístup k výzkumnému zařízení
 • navrhování prototypů
 • analýzu vhodnosti použití materiálu
 • design produktu
 • tvorbu byznys plánu k inovativnímu produktu
 • posouzení ekonomického dopadu
 • nastavení nového byznys nebo marketingového modelu firmy
 • optimalizaci operačních procesů firmy
 • a další
 
Uzávěrka příjmu žádostí (konec soutěžní lhůty) je dne 21.12.2012 ve 14:00 hod.
 
Veškeré informace k vyhlášené veřejné soutěži naleznete v sekci Grantový fond/Rok 2012/G28 – Regionální inovační program na odkazu 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741/rok-2012/28-regionalni-inovacni-program 
Kontaktní pracovník: 
Ing. Ivana Ptáčková,  tel.: 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz (2. patro, kancelář č. 271) 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588