Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vypíše výběrové řízení na spěšné vlaky na trati do Německa

16. 05. 2012

Rada Libereckého kraje schválila dohodu o další spolupráci s německým sdružením ZVON. Spolupráce spočívá ve společném výběrovém řízení na spěšné vlaky Liberec – Žitava, které na německém území pokračují až do Drážďan. Jedná se o spojení hojně využívané turisty, v době předvánočních trhů v Německu bývá dokonce posilováno o další spoje.

Impuls pro hledání nového dopravce učinila německá strana, které v roce 2014 končí smlouva s dosavadním dopravcem DB Regio. ZVON doposud objednával vlakové spojení u DB Regio napřímo bez výběrového řízení, což mu přestalo vyhovovat. Z tohoto důvodu nyní navrhl Libereckému kraji uskutečnit společný výběr drážního dopravce, po vzoru úspěšného projektu z let 2008-2009, na základě kterého jezdí mezi Libercem, Hrádkem, Žitavou a Varnsdorfem moderní soupravy Desiro dopravce Vogtlandbahn (pod značkou TRILEX).

Nově vybraný dopravce na trati do Žitavy a dále do Drážďan zajistí spojení v celé trase, není již počítáno s kombinací dopravců jako je tomu dnes, kdy na české straně jezdí České dráhy a na německé DB Regio.

Liberecký kraj přijal nabídku německé strany na společné zadávací řízení, neboť věří, že přinese další zlepšení vlakového spojení na atraktivní trase z Liberce do saské metropole Drážďany, včetně zvýšení počtu přímých spěšných vlaků z 8 na 10 denně,“ řekl náměstek hejtmana pro resort dopravy Martin Sepp. Dodal, že záměr soutěžit dopravce i na tomto mezinárodním spojení je v souladu s dlouhodobým zájmem Libereckého kraje postupně přejít od přímého objednávání výkonů vlakové dopravy k výběru dopravce formou výběrového řízení, které umožňuje dosáhnout vyšších standardů kvality.

V tuto chvíli je připravena a projednána podrobná dohoda o spolupráci, která upravuje mj. i to, že administraci řízení zajistí, tak jako v letech 2008-2009, německá strana (ZVON). Liberecký kraj zajistí potřebnou součinnost a dohodl si navíc možnost, že v případě výhodnosti ceny vzešlé ze zadávacího řízení budou moci být vybrané spěšné vlaky prodlouženy ve směru od Žitavy i dále za Liberec, např. do Tanvaldu či Frýdlantu.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624