Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vyplatí z Fondu solidarity za povodňové škody z roku 2013 nejprve obce a města, peníze investují znovu do dopravních staveb

22. 07. 2014

Liberecký kraj připravil souhrnné žádosti o dotace na povodňové škody kraje a obcí v roce 2013 z Fondu solidarity EU a návrh jejich vyplacení.

Protože ale součet všech požadovaných finančních prostředků je o cca 4,3 milionů Kč vyšší, než je pro Liberecký kraj a obce v prvních dvou kolech alokováno, rozhodla Rada LK uspokojit v prvé řadě nároky obcí v plné výši, a to i na úkor kraje.

Za Liberecký kraj a obce a města žádáme o 19,5 miliónů korun, subjekty z Libereckého kraje však mohou získat v prvních dvou kolech výzev jen 589,346 tis. EUR (cca 15 238 135 Kč).

 

Celkovou výši finančních prostředků požadovaných v rámci jednotlivých žádostí ukazuje následující tabulka.

 

 

Liberecký kraj

Obce LK

Celkem

1. kolo

549 051,00

5 737 072,34

6 286 123,34

2. kolo

8 955 680,02

4 276 041,85

13 231 721,87

Celkem

9 504 731,02

10 013 114,19

19 517 845,21

 

 

„Uspokojeny budou příslušné obce, tedy Raspenava, Mníšek, Habartice, Jablonec nad Jizerou, Kunratice, Nový Oldřichov, Chrastava, Polevsko as Lázně Libverda v prvním kole, a v kole druhém Krompach, Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Nové město pod Smrkem a Vyskeř, a to v plné výši,“ uvedl hejtman LK Martin Půta s tím, že Liberecký kraj tak zůstane hlavně v roli zprostředkovatele a bude čekat až na případné čerpání volných prostředků ve třetím kole.

Fond solidarity je podle něj koncipován tak, že hradí již zaplacené a zdokumentované výdaje na opravu povodňových škod. To znamená, že obce mohou tyto prostředky využít na cokoliv, protože se jedná o refundaci dřívějších nákladů.

Opravené stavby poškozené povodněmi v červnu 2013 jsou v obcích například provizorní stabilizace mostu Hradsko přes řeku Jizeru, opravy části místních komunikací v Habarticích, Mníšku či Novém Oldřichově, opravy mostku na Holubím potoce v Raspenavě, oprava havarijního stavu mostů v Kunraticích u Frýdlantu, oprava dešťové kanalizace v Chrastavě a opěrných zdí v Horním Vítkově a další.

„Refundované peníze půjdou právě na další opravy mostu Hradsko,“ prozradil místostarosta města v Jablonci n. J. Václav Hájek. 

„Všechny tyto peníze investujeme do rekonstrukce dalších komunikací a chodníků ve městě,“ potvrdil starosta Chrastavy Michael Canov.

 Jednou z největších škod na krajském majetku byla havárie nábřežní zdi poškozené povodní na komunikaci III/26834 Velký Grunov.  Zemní práce, oprava opěrné zdi, zához z lomového kamene, oprava komunikace asfaltem, oprava zábradlí přišly kraj na více než 2 milióny Kč.

„To samé platí i pro Liberecký kraj, kde předpokládám, že získané finance půjdou znovu na zkvalitnění dopravní infrastruktury,“ doplnil hejtman.

 

 

 

Viz tabulka

 
 

Příjemce

Dotace

 

  1. kolo

 

A

Raspenava

838 222

B

Mníšek

407 102

C

Habartice

136 053

D

Jablonec nad Jizerou

1 260 399

E

Kunratice

218 860

F

Nový Oldřichov

201 013

G

Chrastava

137 333

H

Polevsko

551 833

I

Lázně Libverda

1 986 257

 

  1. kolo

 

K

Krompach

116 885,62

L

Stráž pod Ralskem

1 352 333

M

Hamr na Jezeře

2 560 979

N

Nové Město pod Smrkem

65 145,75

O

Vyskeř

180 696,90

     

 

Na základě Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. prosince 2013 byl České republice udělen finanční příspěvek z FSEU ve výši 15 928 275 EUR na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013 na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. Z této finanční částky můžou subjekty z Libereckého kraje získat, jak již bylo zmíněno, v prvních dvou kolech výzev až 589,346 tis. EUR (cca 15 238 135 Kč).

 

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „FSEU“) byl v roce 2002 založen na krytí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. Rozsah katastrof, stejně tak jako kritéria a podmínky poskytnutí pomoci, definuje Nařízení Rady (ES) 2012/2002. Vzhledem k povodňové situaci v ČR v červnu 2013 předložilo Ministerstvo financí (dále jen „MF“) dne 8. srpna 2013 Žádost o čerpání finančních prostředků z FSEU jako jednoho z možných nástrojů krytí části výdajů veřejných rozpočtů na odstraňování povodňových škod. Iniciativa předložit Žádost byla schválena Usnesením vlády 31. července 2013.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588