Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj získá zpět více než 16 mil. Kč za prominutý odvod a penále za pochybení v projektu Revitalizace školních hřišť

Mgr. Langer Jiří

  • 15. 01. 2014 13:37
  • Ekonomika
  • Školství

Sdílet článek

Libereckému kraji bylo 23. 12. 2013 doručeno rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, kterým došlo k částečnému prominutí odvodu ve výši 8.131.171 Kč z celkového odvodu ve výši 8.559.127 Kč vyměřeného platebním výměrem Finančního úřadu v Liberci.

Zároveň došlo k částečnému prominutí penále ve výši 8.490.363 Kč z celkového penále ve výši 8.559.127 Kč, rovněž vyměřeného platebním výměrem FÚ LK.

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Libereckého kraje, odboru školství, ekonomického a právního, jejímž cílem bylo minimalizovat negativní dopady na rozpočet kraje. Odvod a penále byly vyměřeny na základě kontroly NKÚ a daňové kontroly Finančního úřadu v Liberci, kterými bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“ financovaného z fondu EHP a Norska.

„Konkrétně se jednalo o chybu při zadávání zakázky. V květnu loňského roku podal Liberecký kraj žádost o prominutí odvodu a penále. V této žádosti bylo vysvětleno a zdůvodněno zadání zakázky. Dále bylo vysvětleno, že předmět zakázky byl řádně proveden a dodnes slouží svému účelu. Jedná se o vybavení dětských hřišť houpačkami, lavičkami, prolézačkami a podobně. Pochybení v zadání nebylo podle kraje zásadní a nikoho nediskriminovalo,“ doplnil hejtman.

Na základě tohoto rozhodnutí bude LK vrácena prominutá částka, a to v celkové výši 16.621.534 Kč.

Připsáním této částky zpět na účet kraje se sníží finanční újma, která kraji zaplacením odvodu a penále vznikla, a kterou vymáhá po odpovědných osobách občanskoprávní žalobou, z částky 17.118.254 Kč na částku 496.720 Kč. (Náhradu škody vymáhá kraj po některých zaměstnancích úřadu a některých bývalých radních.)

„Proto rada kraje rozhodla o částečném zpětvzetí žaloby co do částky 16.621.534,-Kč (součet prominutého odvodu a penále) s tím, že k částečnému zpětvzetí dojde až po připsání zmíněné prominuté částky na účet Libereckého kraje,“ upozornil hejtman.  

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=TVmNIyRd_eg

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky