Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj zve k účasti na kulatých stolech pro zjištění trendů v oblasti inovací

22. 01. 2018

Zástupci výzkumných organizací, významných inovačních firem a profesních sdružení se budou v následujících měsících setkávat u kulatých stolů, jejichž smyslem je především diskuse o trendech rozvoje regionu z pohledu výzkumu, vývoje a inovací v období 2018+. Expertní skupiny pro kulaté stoly jsou zájemcům stále otevřeny.

Výsledky debat oborově zaměřených expertních skupin, ve kterých budou figurovat zástupci podniků, výzkumných organizací, středních škol, Technické univerzity v Liberci a dalších organizací, které mají co říct k budoucímu rozvoji inovačního prostředí Libereckého kraje, budou použity k aktualizaci Regionální strategie inteligentní specializace (RIS3).

S ohledem na rychlý technologický a ekonomický rozvoj a perspektivu měnících se podmínek pro finanční podporu výzkumu vývoje a inovací v blížícím se období 2021+ připravuje v této chvíli Liberecký kraj aktualizaci dokumentu RIS3. „Velice si ceníme vysokého zájmu o zapojení do diskuse nad trendy vývoje inovačního prostředí v našem kraji ze stran firem i výzkumných organizací. Jejich znalost jednotlivých oborů je pro nás naprosto klíčová. Věřím, že se nám díky této spolupráci s odborníky v jednotlivých oblastech a specializacích podaří vytvořit kvalitní strategický dokument, který bude pro firmy i výzkumné organizace v našem kraji přínosem a pomůže jim například i v personálních otázkách. Ty jsou v současné době stále palčivější, s nedostatkem technicky vzdělaných lidí se potýká drtivá většina podniků, což ohrožuje i jejich další rozvoj,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Libereckého kraje.

 

Kalendář 1. kola kulatých stolů, které se konají v prostorách Technické univerzity v Liberci v budově CxI:

23.1.2018 od 9:30 – 11:30         Prostředí výzkumu a vývoje

23.1.2018 od 13:00 – 15:00       Optika, dekorativní a užitkové sklo

24.1.2018 od 9:30 – 11:30         Pokročilé separační a sanační technologie

25.1.2018 od 9:30 – 11:30         Progresivní kovové a kompozitní materiály a technologie jejich zpracování

25.1.2018 od 13:00 – 15:00       Nanomateriály

29.1.2018 od 9:30 – 11:30         Komponenty pro dopravní zařízení

29.1.2018 od 13:00 – 15:00       Výroba strojírenských technologií

29.1.2018 od 15:00 – 17:00       Pokročilé technologie na bázi textilních struktur

 

Každá pracovní skupina se v období od ledna do června 2018 sejde třikrát. Do pracovních skupin se lze přihlásit zde: /ris3 nebo emailem: Ing. Jana Vlková,
jana.vlkova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 955.              

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.

EU_OP_VVaV_MSMT_LK               

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624