Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký krajský úřad proškolil na správní řád již přes tři tisíce úředníků

26. 03. 2012

 

Více než 3000 úředníků obcí a měst absolvovalo od roku 2005 školení správního řádu na Krajském úřadě Libereckého kraje. Zatím poslední se koná 29. a 30. března v 8 hodin v multimediálním sále KÚ LK, a bude opět úplně plno.

„Zákon č. 500/2004 Sb. je  základní procesní právní norma pro celou oblast veřejné správy. Její znalost je předpokladem pro výkon pracovní činnosti všech úředníků, a také v určitém rozsahu i politiků, ve veřejné správě,“ vysvětlil Jiří Němec, vedoucí Správního odboru KÚLK, který také působí jako přednášející.

„Tyto přednášky a semináře pro obce a jejich úředníky děláme samozřejmě zdarma v rámci metodické pomoci,“ doplnil.

Krajský úřad LK rovněž vydává metodická stanoviska ke správnímu řádu, kterých je již 47, a jsou zveřejněna na krajských webových stránkách www.kraj-lbc.cz.

„V této práci zdokonalování znalostí a dovedností  pracovníků obcí a měst budeme samozřejmě pokračovat,“ zdůraznil vedoucí odboru, „neboť naší strategií a cílem je co nejlepší výkon veřejné správy nejen na krajském úřadě, ale na všech 215 obcích Libereckého kraje.“  

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588