Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Likvidujte nebezpečný bolševník, vyzývá kraj

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec

  • 01. 07. 2024 13:30
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Jedním z nejvýznamnějších invazivních druhů rostlin v České republice je bolševník velkolepý. Krajský úřad Libereckého kraje proto vydal opatření, která stanovují konkrétní podmínky pro odstranění této škodlivé rostliny. Opatření mají pomoci účinně bojovat proti šíření bolševníku velkolepého a minimalizovat jeho negativní dopady.

„S ohledem na velké nebezpečí, které bolševník velkolepý představuje pro českou přírodu
i lidské zdraví, je klíčovým cílem úplného vymýcení této rostliny. Jeho rychlé šíření vážně ohrožuje místní ekosystémy tím, že vytlačuje původní druhy rostlin. Navíc, šťáva bolševníku obsahuje toxické látky, které mohou při kontaktu s kůží a slunečním zářením způsobit závažné popáleniny a puchýře,“
uvedl radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Občané Libereckého kraje by se měli podílet na likvidaci bolševníku na celém území regionu a na jeho odstraňování. Měli by také pravidelně kontrolovat místa kde již byla rostlina odstraněna, a to v následujícím roce i v budoucích letech. Je nezbytné systematicky odstraňovat veškeré nově nalezené rostliny.

Povinností občanů je informovat Krajský úřad Libereckého kraje o výskytu bolševníku velkolepého na území kraje a o opatřeních, která podnikli k jeho likvidaci. Tyto informace jsou klíčové pro budoucí monitoring výskytu bolševníku.

Informace o výskytu Bolševníku včetně metodické pomoci a doporučení vhodných zásahů jsou k dispozici na krajském úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody. Kontaktní osobou je Kristián Habrda, e-mailová adresa zní kristian.habrda@kraj-lbc.cz.

Bolševník velkolepý, původem z Kavkazu, byl do Evropy zaveden jako okrasná rostlina, avšak rychle se rozšířil do volné přírody. Postupem času však bylo pěstování této rostliny opuštěno kvůli jejím jedovatým látkám.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky