Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Lipový sirup, stavba století i zdravotnictví v proměnách času. Rok republiky bude mít v kraji různé podoby

17. 01. 2018

V letošním roce si celá Česká republika připomíná sté výročí založení samostatného československého státu (ČSR). Do oslav kulatého jubilea se významně zapojil i Liberecký kraj. Kromě tematického nástěnného kalendáře nyní představuje i putovní výstavu s ním spojenou, přehledný kalendář akcí, lipový sirup, logo a tematické zapojení odborů krajského úřadu.

„Již v loňském roce žádal Liberecký kraj všechny pořadatele akcí plánovaných na území kraje a spojených se vznikem ČSR, aby společně s krajem vytvořili ucelený kalendář, ve kterém občané budou mít možnost najít mnoho zajímavých akcí věnovaných právě důležitému výročí,“ řekla krajská radní Květa Vinklátová. Na webových stránkách Libereckého kraje tak vzniknul jedinečný Kalendář akcí – Rok republiky, ve kterém je již nyní uveden seznam akcí, který bude sekretariát radní neustále aktualizovat. „Přímo na hlavní stránce internetových stránek kraje najdou zájemci souhrnný přehled koncertů, výstav, vzpomínkových setkání a dalších akcí, které budou letos oslavovat vznik samostatného československého státu,“ vysvětlila Květa Vinklátová.

Dalším kulturním prvkem spojeným s připomenutím důležitého výročí vzniku ČSR je výstava, jejíž předlohou je vydaný nástěnný kalendář Rok republiky 2018. „Chystáme na letošní rok putovní výstavu, která na třinácti grafických panelech představí klíčové události, jež významně ovlivnily dějiny státu i události na současném území kraje. Tvůrci se snažili pojetím výstavy vyprovokovat diskuzi ke stoletým dějinám státu a připomenout důležité historické mezníky stoletého vývoje republiky,“ přiblížila záměr Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. „Výstava bude putovat po městech Libereckého kraje a doprovodí ji besedy s veřejností,“ doplnila radní.

K připomínce sta let od ustavení československé státnosti se zapojil celý úřad. Téměř každý jeho odbor se snažil vedle své odborné práce oživit i její historii. „Téma Roku republiky rezonuje napříč celým úřadem. Odbor životního prostředí mapuje lípy republiky, které byly v roce 1919 v našem regionu vysázeny. Výsledkem bude vydání publikace o lípách, jakožto o českém symbolu, jejichž výsadba jakožto byla v historii poměrně častá. Odbor zdravotnictví připravuje výstavu na téma historie zdravotnictví v kraji, kterou doprovodí dobovou módní přehlídkou. Odbor ekonomiky, ve spolupráci s Českou mincovnou a.s. chystá výstavu stoletého vývoje podoby měny. Odbor školství oslovil ke spolupráci školy, které mají za úkol výtvarně ztvárnit jakékoli dva roky z uplynulých sta let. Vznikne tak rozsáhlá výstava, která by měla být instalována na veletrhu EDUCA. Regionální rozvoj, ve spolupráci s neziskovými organizacemi, připraví prezentaci historického vývoje spolkového života v kraji a bude se podílet na výstavě a vyhlášení Stavby století Libereckého kraje. Odbor sociálních věcí uspořádá divadelní představení pro seniory. Vedení kraje také navštíví naše stoleté občany,“ řekla Květa Vinklátová. Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče je koordinátorem všech akcí, které Liberecký kraj u příležitosti výročí pořádá.

„Také prezentace Libereckého kraje navenek se v roce 2018 ponese v duchu výročí. Kraj zadal u regionální společnosti Kitl s.r.o. vývoj a výrobu lipového sirupu. Etikety na lahvích budou v pěti variantách ztvárňovat symboliku sta let založení Československa. Grafické návrhy vytvořili studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou,“ doplnila Vinklátová.

Rok republiky v Libereckém kraji má také vlastní logo, které bylo poprvé použito na nástěnném kalendáři nebo novoročních přáních. Jeho autorem je výtvarník Jan Bažant, který graficky zpracoval i nástěnný kalendář Rok republiky 2018.

„I když je sto let vzniku Československa nosné téma, letos si připomeneme ještě další významná výročí, a to sedmdesáté výročí komunistického puče, padesáté výročí pražského jara nebo čtvrtstoletí česko-slovenského rozdělení. Na tyto další důležité mezníky prostě nesmíme zapomínat,“ uzavřela výčet informací krajská radní Květa Vinklátová.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302