Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Lovecký zámeček v České Lípě dostane novou fasádu

21. 08. 2017

Rada kraje vybrala dodavatele stavby na obnovu severní a jižní fasády objektu Červeného domu v České Lípě. Původní lovecký zámeček má za sebou velmi bohatou minulost a dnes slouží jako depozitář.

 

Jednopatrový letohrádek postavený v centrální části České Lípy bude mít brzy novou fasádu. Rada kraje rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje číslo 2/2016. Konkrétně se rozhodnutí týká opravy severní a jižní části objektu za nabídkovou cenu 1.798.517 Kč včetně DPH. Zakázku vysoutěžila společnost, která se již dlouhodobě zabývá restaurátorskými a rekonstrukčními pracemi v oblasti historických a památkově chráněných objektů

„Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště  je do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o provádění stavby, což vychází na říjen 2017.,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic a dodal, že termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů byl stanoven nejpozději do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o provedení stavby.

Červený dům v České Lípě byl postaven v renesančním stylu a jeho fasádu zdobí bohatá sgrafitová výzdoba, kterou tvoří pravidelná černobílá psaníčka.

„Stěny letohrádku jsou opatřeny dvojitou omítkou, kdy na spodní bílé je nanesena druhá vrstva smíchaná s rozemletým dřevěným uhlím, kterou štukatéři seškrábali do požadovaného dekoru,“ přiblížila tehdejší pracovní postup Květa Vinklátová, radní pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury.

Původní lovecký zámeček je zapsán pod číslem 46637/5-2773 do celostátního registru kulturních památek a kromě svého původního účelu, sloužil už jako barvírna, jako objekt k nájemnímu bydlení nebo se stal na několik let i budovou muzea. V současnosti ho lidé mohou obdivovat jen zvenčí, protože je veřejnosti nepřístupný.

 

Foto: Archiv Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště v Liberci

Šimice Marie
marie.simice@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302