Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

LUISE - to nejsou jen nová nádraží!!!

24. 06. 2009
[id:8324|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Mimo největší novinku posledních dnů ve veřejné dopravě, kterou je zavedení tarifu IDOL, připravuje Liberecký kraj ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o. další projekty směřující k vytvoření atraktivního integrovaného dopravního systému. Některé z nich Vám nyní v krátkosti představíme.

Počátkem letošního roku vybral Liberecký kraj nového dopravce pro trať z Liberce přes Hrádek n. N. a Žitavu do Varnsdorfu. Odtud polovina vlaků pojede přímo do Rybniště a druhá polovina do Seifhennersdorfu. Cestující se tak od 12.12.2010 mohou těšit na úplně nové, moderní vlaky, kterým se říká Desiro. Mají větší zrychlení a výkon, lze s nimi jezdit oproti stávajícím vlakům rychleji. Největším přínosem bude pohodlný nástup, vlaky jsou totiž nízkopodlažní. To uvítají hlavně cyklisté, maminky s kočárkem i starší lidé. Do vlaku půjde najet také s invalidním vozíkem.

Vlaky budou jezdit po celý den každou hodinu, mezi Libercem a Hrádkem n. N. dokonce častěji. Provoz bude zajišťovat společnost Vogtlandbahn-GmbH, která vyhrála výběrové řízení, a nahradí tak na této trati tradiční České dráhy, a.s.

Partnerem Libereckého a Ústeckého kraje se stal ve společné objednávce vlaků i německý dopravní svaz ZVON, který bude platit provoz na svém území a kraje tak ušetří. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat i na všech německých zastávkách.

 

Budeme mít nové vlaky, ale tratě a nádraží jsou zastaralé. Nízká nástupiště i povolená rychlost zatím neumožňují využít všechny výhody jednotek Desiro.

Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti KORID LK, spol. s r.o., která v Libereckém kraji koordinuje veřejnou dopravu, situaci vyjádřil takto: „Proto, abychom mohli cestujícím nabídnout perfektní službu, nestačí říci „A“ novými vlaky. Musíme vyslovit i „B“, což je moderní infrastruktura. Ta k vlakům patří, jsou to takové spojené nádoby.“ Tratě v Česku, Německu  i Polsku patří státu. „Protože tu nevede žádný koridor, je velmi obtížné u státu prosadit investice do našich tratí. Ty jsou často poměrně  zanedbané. Nejhorší je ale polský úsek. Tam mohou vlaky jezdit pouze třicetikilometrovou rychlostí.“

 

K modernizaci železniční trati Liberec – Hrádek n. N. – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf / Rybniště by měl výrazně přispět nový projekt LUISE. Jeho cílem je vytvoření atraktivní příměstské železniční dopravy v německo – českém pohraničí.

 

Projekt LUISE byl zahájen začátkem letošního roku. Koncem května se v Liberci uskutečnilo již druhé pracovní setkání, takzvaný workshop. Liberecký kraj a ZVON, coby nositelé projektu, sezvali všechny české, polské a německé partnery. Přítomni byli zástupci vlastníků železnice i nového provozovatele vlaků.

Na základě vypracovaného rozboru stávajícího stavu a odhadu očekávané poptávky po dopravě budou partneři společně připravovat místa pro křižování vlaků, zvýšení rychlosti i nová nástupiště pro cestující s bezbariérovým přístupem.

Na páteřní železniční dopravu budou ve stanicích a zastávkách navazovat autobusy, které budou cestující rozvážet po okolí, ještě blíže k cíli jejich cesty. Zde by měl projekt LUISE vytvořit podmínky pro maximálně pohodlné a rychlé přestupy. Nové přestupní terminály také umožní přijet na nádraží vlastním autem nebo na kole a bezpečně tu na celý den zaparkovat.

Projekt LUISE přinese cestujícím také vytvoření přátelského vícejazyčného informačního systému a možnost cestovat  i přestupovat s jednou jízdenkou po území všech tří států bez ohledu na druh použitého dopravního prostředku.

 

Výsledkem celého projektu LUISE bude přesně zpracovaný postup všech partnerů k vytvoření atraktivního systému veřejné dopravy pro 21. století.

Na projekt byla získána dotace EU z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

 

Liberecký kraj se dlouhodobě snaží o rozvoj veřejné dopravy a zlepšení služeb pro cestující, zejména na železnici.

“Máme několik projektů, kterými chceme posunout standard dopravy v našem kraji na evropskou úroveň. Snažíme se při tom šetřit a v maximální míře využívat dotací z EU. Jedním z takových projektů je například LUISE,“ řekl Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.

Stejnou cestou chce Liberecký kraj postupně zlepšovat provoz na všech důležitých železničních tratích.

Právě probíhá vyhodnocení výběrového řízení na provozovatele Jizerskohorské železnice. Výsledkem budou nové vlaky i na Frýdlantsku a Tanvaldsku. Zde vyjedou v roce 2011. Současně intenzivně jednáme o důkladné opravě trati z Liberce do Tanvaldu,“ doplňuje Sepp.

 

 

Pavel Blažek

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302