Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Majetek Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizaci ochrání pojišťovna Kooperativa

25. 01. 2023

Krajští radní na svém včerejším jednání vybrali pojišťovnu, která bude pro Liberecký kraj a jeho 87 příspěvkových organizací od 1. dubna letošního roku spravovat pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Vítězná nabídková cena společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group za oba druhy pojištění činí 21.337.852 korun bez DPH za jeden rok plnění. Pojišťovací činnosti jsou od DPH ze zákona osvobozeny.

„Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Libereckého kraje a příspěvkových organizací zřízených krajem,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje například újmu na životním prostředí, škody na věcech způsobené jejich poškozením, zničením nebo ztrátou či újmy vzniklé v souvislosti se správou komunikací, činností škol, školských zařízení apod.

V minulosti se o Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace starala stejná pojišťovna. Za pojištění majetku kraje a jeho organizací se platilo zhruba 4,6 milionu korun ročně a zodpovědnost 3,5 milionu ročně.   

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419