Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Majitelé ubytování dostanou od kraje za služby pro válečné uprchlíky peníze

Více informací k uzavření smlouvy na telefonu 770 138 758, email: majetek@kraj-lbc.cz

vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů

 • 22. 03. 2022 14:14

Sdílet článek

Majitelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování válečným uprchlíkům, dostanou od kraje finanční příspěvek. Musí k tomu samozřejmě doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s Libereckým krajem.

„Minulý týden vydala vláda České republiky usnesení, které peněžní kompenzace za poskytnutí ubytování schválilo. Liberecký kraj s každým jednotlivým majitelem ubytovací kapacity uzavře smlouvu,“ uvedl hejtman Martin Půta.  

Chtějí-li majitelé ubytovacích zařízení poskytnout jím vlastněné ubytovací prostory pro ukrajinské občany, musí se nejprve zaevidovat v registru u krajských hasičů. Teprve potom s nimi bude uzavřena smlouva, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace. Zapsat se do registru je možné trojím způsobem: 

 1. Vyplnit online formulář na webové adrese https://forms.gle/6oufLRGbU9ioU6sM8, následně bude nutné zaslat data o ubytovaných osobách formou vyplněného excelového souboru s názvem Udaje_o_ubytovanych_osobach na adresu ukrajina@hzslk.cz
 2. Poslat vyplněnou tabulku, viz příloha této tiskové zprávy s názvem Udaje_o_objektu_subjektu_a_ubytovanych_osobach, včetně informací o společnosti na adresu ukrajina@hzslk.cz
 3. Zavolat na infolinku krajských hasičů tel.: 950 471 673, a sdělit všechny potřebné informace, přičemž následně je nutné zaslat data o ubytovaných osobách formou vyplněného excelového souboru s názvem Udaje_o_ubytovanych_osobach na adresu ukrajina@hzslk.cz

O nabízeném ubytovacím subjektu jsou požadována následující data: název, kraj, okres, obec s rozšířenou působností, adresa objektu (obec, ulice, PSČ), majitel, IČO, kontaktní osoba, telefonní číslo, e-mail, počet pokojů, počet bezbariérových pokojů, celková smluvně vázaná kapacita, kapacita aktuálně k dispozici, ubytování poskytováno od, k dispozici do, WC na pokoji, sprcha na pokoji, kuchyň na pokoji, jídelna, prádelna, plná penze, internet, pes/kočka, poznámka

O osobě, které je poskytováno ubytování, jsou evidována data: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, číslo pasu, telefon, email, ubytován/a od, ubytován/a do.

Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat Liberecký kraj, nikoli Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Zájemci o uzavření smlouvy musí být nejprve evidováni v registru (jak se zaevidovat je popsáno výše v textu). Teprve poté, co bude nabídka zaregistrována lze uzavřít smlouvu. Liberecký kraj telefonicky vyzve majitele, na základě kontaktů z registru, a uzavře s ním smlouvu. Veškeré náležitosti spojené se smlouvou může ubytovatel směřovat na krajský email: majetek@kraj-lbc.cz

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob a tyto údaje uvádět do vyúčtování, které je přílohou uzavírané smlouvy. Vzor vyúčtování v editovatelné formě je ke stažení níže. Spolu s prvním vyúčtováním si může ubytovatel vyúčtovat i náklady na poskytnutí nouzového ubytování uprchlíkům od 24. února 2022. Liberecký kraj nehradí ubytování za osoby ukrajinské národnosti, které si ho sjednávají samy.

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob a tyto údaje uvádět do vyúčtování, které je přílohou uzavírané smlouvy. Spolu s prvním vyúčtováním si může ubytovatel vyúčtovat i náklady na poskytnutí nouzového ubytování uprchlíkům od 24. února 2022. Liberecký kraj nehradí ubytování za osoby ukrajinské národnosti, které si ho sjednávají samy.

Nařízení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci:

 • dočasné nouzové přístřeší se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů; v těchto zařízeních se přednostně ubytovávají osoby uvedené v bodě I/1 písm. a) tohoto usnesení bez místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo osoby, které nejsou držiteli zvláštního typu víza za účelem strpění nebo dočasné ochrany,
 • nouzové ubytování se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců,
 • ostatní, tj. soukromé penziony, hotely, chaty, ubytovny, které provozuje podnikatel s živností „ubytovací služby“

POZN: ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely tohoto usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování bude řešen výhledově přes úřady práce, nikoliv smlouvou s Libereckým krajem – tisková zpráva: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_Solidarni_prispevek_16032022_.pdf/3e77a420-7257-605d-bf5f-2594cf781143

 • výši 200 Kč na zajištění dočasného nouzového přístřeší podle bodu I tohoto usnesení a stravy nebo potravin podle bodu III/4 tohoto usnesení pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc,
 • na zajištění nouzového ubytování podle bodu I tohoto usnesení v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 200 Kč,
 • na zajištění nouzového ubytování podle bodu I tohoto usnesení v zařízeních ve vlastnictví osob neuvedených v bodu IV/2 tohoto usnesení pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 250 Kč,
 • na zajištění nouzového ubytování podle bodu I tohoto usnesení částkou 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, je-li nouzové ubytování podle bodu I tohoto usnesení poskytováno v bytě právnické osoby. V jednom takovém bytě lze zohlednit nejvýše 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc,
 • uvedené částky jsou včetně DPH.

Více informací týkajících se uzavírání smluv získáte na telefonu 770 138 758 v časech:

Pondělí a Středa 9.00 -17.00 hod. 

Úterý, Čtvrtek a Pátek 9.00-15.00 hod.

Usnesení vlády: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ubytovaci-kapacity--v-krajich-0207.pdf

 • Udaje o ubytovanych osobach (.xlsx)
  21 kB
  22. 03. 2022 14:56
 • Udaje o objektu subjektu a ubytovanych osobach (.xlsx)
  26 kB
  22. 03. 2022 14:57
 • UKR vyuctovani editovatelna verze III (.xlsx)
  13 kB
  05. 04. 2022 10:58

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky