Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mateřská centra pořádají na DDH výstavu Dřív než vypukne požár

27. 03. 2012

 

Síť mateřských center v Libereckém kraji pořádá pod záštitou člena rady kraje pro resort sociálních věcí Pavla Petráčka (ČSSD) od 31. 3. do 15. 4.výstavu nazvanou „Dřív než vypukne požár“. Akce se koná  v rámci celoročních oslav 20. výročí vzniku mateřských center v ČR a 10. výročí založení Sítě mateřských center o.s. na Dětském dopravním hřišti v Liberci Lužická 147/2 , 460 01 Liberec I - Staré Město.

Výstava bude představena za účasti radního veřejnosti u příležitosti slavnostního zahájení sezóny na Dětském dopravním hřišti v Liberci, kde od 14,00 do 17,00 hodin bude probíhat bohatý program pro celé rodiny.

„Síť mateřských center v Libereckém kraji nabídne dětem výtvarnou dílnu zaměřenou na bezpečnost na silnicích, věnovat se budeme tvoření i podpoře vědomostí. Spolupráce s Dětským dopravním hřištěm v Liberci a Týmem silniční bezpečnosti LK nám otevírá nové možnosti, jak vzdělávat rodiče malých dětí i děti samotné hravou formou na vážné téma,“ říká krajská koordinátorka pro Liberecký kraj Lenka Ackermannová.

Síť mateřských center chce výstavou „kauzuistik“ upozornit na historické souvislosti      v kontextu vzniku aktivní občanské společnosti u nás. Myšlenka mateřských center byla importovaná po sametové revoluci do České republiky jako zcela nový fenomén občanské společnosti a mateřská centra během dvaceti let svého působení přerostla v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, v hybatele komunitního dění, protože matky vnímají přítomnost i budoucnost očima svých dětí, proto se snaží zlepšovat podmínky života pro své i ostatní děti a jejich rodiny. Mateřská centra pomáhají předcházet patologickým jevům v rodině i společnosti.

„Metody sociální práce v mateřských centrech staví na principu svépomoci, efekt takovéto práce nebývá vždy patřičně doceněn a přínos mateřských center dokonce někdy znevažován. Naším záměrem je upozornit na přínos mateřských center, která se ocitají díky ekonomickému vývoji ve velkém ohrožení, a hledat cesty k jejich udržitelnosti. Dopustit rozpad podpůrné sociální sítě, kterou jsme dvacet let budovali, by bylo fatální chybou,“ podtrhuje své obavy zakladatelka hnutí mateřských center v ČR Rut Kolínská.

Kontakt: lenka.ackermannova@materska-centra.cz, Mobil: 733 508 417

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současnédobě sdružuje Síť MC kolem 330 členských MC, z toho v Libereckém kraji 19. Více: www.materska-centra.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588