Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Mateřská centra udělila titul Společnost přátelská rodině

Mateřská centra udělila titul Společnost přátelská rodině

[21608|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/mat_fffa611a90.jpg]

02. 11. 2007
[id:5782|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Včera se uskutečnila  v sídle  Krajského úřadu Libereckého kraje pod záštitou hejtmana Petra Skokana beseda u kulatého stolu na téma „Služby pro rodinu v Libereckém kraji“. Po jejím ukončení předali představitelé Sítě mateřských šesti organizacím certifikáty Společnost přátelská rodině.

Besedy se zúčastnili Mgr. Kateřina Příhodová – zastupující ředitelka odboru rodinné politiky MPSV ČR, JUDr. Ludmila Šlechtová vedoucí odboru sociálních věcí Libereckého kraje, Mgr. Jan Farský, starosta města Semily, Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Turnova, Pavlína Bartošová, statutární zástupkyně mateřského centra Mateřídouška Hejnice  a členka dozorčí rady Sítě MC, Mgr. Petra Houšková, krajská koordinátorka Sítě MC, Ing. Eliška Králová – zástupce Středočeského kraje, další zástupci místních samospráv, zástupci mateřských a rodinných center v Libereckém kraji.

 

Beseda proběhla v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center „Spolu u kulatého stolu“. Tato kampaň probíhá od 1.10. do 2.11. 2007 na úrovni krajů a obcí v celé České republice s cílem přispět ke zlepšení a prohloubení spolupráce neziskových organizací s představiteli obcí a krajů v oblastech týkajících se rodin a aktivit pro ně určených.

 

Přítomni byli na úvod seznámeni s rozsáhlou škálou činností dvanácti mateřských center v Libereckém kraji, která nabízí své služby 40.000 klientů, nejčastěji rodinám s dětmi ve věku 0 – 6 let.

 

Přítomní se shodli, že spolupráce mezi mateřskými centry a obecními úřady či krajským úřadem je potřebná. Rozdíly jsou ale patrné v rozsahu této spolupráce a možnostech konkrétní, přímé podpory jak v jednotlivých městech, tak v jednotlivých krajích.

 

„Mateřská centra nabízí služby, které by jinak město samo nedokázalo zajistit“ , uvedl starosta města Semily Jan Farský.

 

Podobně vstřícný pohled na práci center vyjádřili také zástupci města Turnova a Jablonce n. N.  a uvedli i formy přímé finanční podpory  na provoz organizací.

Důležitým momentem rozvoje služeb pro rodiny se ukázalo zapojení mateřských center do komunitního plánování v obcích. Z diskuse rovněž vyplynula příležitost pro centra účastnit se aktivně tvorby koncepce prorodinné politiky na úrovni obcí a krajů, neboť jejich přímá práce s rodinami poskytuje možnost jasně pojmenovávat  a specifikovat zájmy rodin s malými dětmi

„ Této příležitosti nyní využívá např. Centrum pro rodinu Náruč z Turnova, které zahájilo realizaci projektu Jak se žije rodinám s malými dětmi v Turnově. V současné době probíhá dotazníkové šetření, které zjišťuje  spokojenost rodin s nabídkou volnočasových aktivit, dostupností zdravotnických zařízení, spokojenost se školskými zařízeními, s bezbariérovostí ve městě, s dětskými hřišti a klidovými zónami, sportovišti atd. Výstupy samozřejmě předložíme našim zastupitelům.“, sdělila Petra Houšková, předsedkyně organizace.

 

Kampaň „kulatých stolů“ je poslední kampaní Sítě MC v letošním roce, který je rokem 15.tého výročí vzniku mateřských center v České republice. Závěrečnou akcí pak bude 3.kongres mateřských center 30.listopadu v Praze, který se koná pod záštitou Václava Havla.

 

Oceněné organizace, které získaly titul Společnost přátelská rodině

 

 

Centrum Kašpar,o.s.

 

 

 

Zdůvodnění udělení certifikátu:

Hlavním posláním Centra Kašpar je podpora rodičů pečující o malé děti a rodiny jako celku. Společnost od svého vzniku v roce 2005 pomáhá rodičům malých dětí při hledání cest, jak skloubit rodinný a profesní život. Centrum Kašpar dále podporuje výchovu, vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí a mládeže s ohledem na účelné využití jejich volného času. Podporuje mediální výchovu dětí a mládeže.

Mezi hlavní aktivity Centra Kašpar patří rekvalifikační kurzy doplněné o hlídání dětí určené pro rodiče pečující o malé děti a navazující poradenské služby pro všechny, kteří hledají nové zaměstnání. Společnost pravidelně pořádá diskusní a vzdělávací večery s odborníky a zajímavými hosty s názvem Kašpaření. Další aktivitou občanského sdružení jsou Kašpařiště, místa pro hru a odpočinek dětí i dospělých, která napomáhají ke zlepšení veřejného prostoru. Organizace je vstřícná k zaměstnávání matek po ukončení rodičovské dovolené.

 

 

Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec

 

Zdůvodnění udělení certifikátu:

Na  ambulanci dětského oddělení se dozvíte veškeré informace o možnosti společné hospitalizace s dítětem. Personál je velmi ochotný, a rád se přizpůsobí dle možností, požadavkům rodičů malých i větších dětí. Pro zpříjemnění pobytu předškolních a větších dětí je na JIP  možnost využití audio a videotechniky. S vhodným zaměstnáváním nemocných dětí vypomáhají učitelky MŠ a ZŠ při nemocnici. Návštěvy rodičů nebo hospitalizace matky jsou možné individuálně po dohodě s ošetřujícím lékařem. Kladně je hodnoceno nadstandardní vybavení pokojů, s hračkami, hracími matracemi. Pokud malé děti nemusí dodržovat klid na lůžku nebo izolaci, podstatnou část dne si hrají v herně.  Jídelníček dětí je přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Kojencům je v mléčné kuchyni připravována kojenecká strava, druh mléka se nemění, pokud změnu nevyžaduje zdravotní stav dítěte. Po celou dobu hospitalizace mají děti k dispozici neomezeně dětské ovocné přesnídávky.

 

 

Nemocnice Frýdlant s.r.o. – Gynekologicko –porodnické oddělení

 

Zdůvodnění udělení certifikátu:

Maximální důraz na individuální péči o rodičku, vedení porodu alternativním způsobem, možnost maximálně zkrácených pobytů v porodnici  -zavedení ambulatních porodů, spolupráce s okolními gynekology,  v září 2003 zřízena nová poradna asistované reprodukce., neonatologický úsek je  integrální součást porodnice, parciální rooming–in,

                                      RESTAURACE NA PILE Lomnice n. Popelkou

 

 

Zdůvodnění udělení certifikátu:

Lidský a milý přístupu k rodinám s dětmi v regionu. Prostory restaurace a zahrady uzpůsobené ke spokojenosti rodin s dětmi, celý terén upraven terén pro kočárky, kola, bezbariérový přístup… vytvořen venkovní koutek s pískovištěm, hračky, průlezky, hřiště…možnost zapůjčit si sportovní náčiní.

Konání srazů „dvojčat“ z Libereckého a Královehradeckého kraje, který právě začali pořádat manželé Jarošíkovi. Pro rodiny s dětmi jsou zde pořádány Čarodějnice, letní i zimní hrátky.

Manželé Jarošíkovi nikdy nikoho neodmítli, vycházejí vstříc všem mladým rodinám a jejich požadavkům.

                                                    

Sokol Turnov

 

Zdůvodnění udělení certifikátu:

Nabídka cvičení pro širokou veřejnost – rodiče s dětmi, děti všech věkových kategorií, ženy, muži, senioři. Nabídka několika druhů cvičení, kdy vůbec nezáleží na profesionalitě cvičenců, ale na jejich chuti a zájmu. Úzká spolupráce s Klubem českých turistů, pořádání táborů, puťáků, výletů apod.Sokol Turnov nabízí pro trávení volného času svým členům i nečlenům dvě rekreační zařízení pro zimní a letní sportování. Přátelskost rodinám je dána nejen všestrannou nabídkou aktivit, ale i nabídkou cenovou pro své cvičence. Např. děti  a matky na MD platí pouze 150,-kč/rok.

Organizace splňuje podmínku nekuřáckého prostředí  a v jejím zájmu je i šíření ekologické výchovy.

 

 

Společnost přátel přírody

 

 

 

Zdůvodnění udělení certifikátu:

SPP se již dlouhodobě věnuje aktivitám v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy. Kromě toho  má za sebou ž čtyři ročníky rodinné soutěže Maličkosti na Zemi, která se kromě ekologických témat zaměřuje i na mezilidské vztahy. V jejím rámci uspořádalo SPP i společné akce s pěstounskými rodinami a s dětmi s handicapem. Činnost SPP se neobejde bez pomoci dobrovolníků. Od roku 2005 podporuje činnost MC Čmelák. V roce 2006 realizovalo projekt Druhý schod, jehož obsahem byla profesionalizace čtyř vybraných MC v kraji. SPP je vstřícné při zaměstnávání matek s malými dětmi na částečné úvazky.

 
Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce